Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

Őszköszöntő rendezvénysorozat
2012. október 26.
Megtekintve 933 alkalommal
„Ősz, ősz itt van már, búcsút int a meleg nyár” címmel véget ér a mai napon óvodánk őszköszöntő rendezvénysorozata. Egész héten új és új feladatokat jelentett ahol nagyon eredményesen szerepeltek a gyerekek.

 Ősz, ősz itt van már, búcsút int a meleg nyár”

Őszköszöntő rendezvénysorozat

2012-2013.

 „Ősz, ősz itt van már, búcsút int a meleg nyár” címmel véget ér a mai napon óvodánk őszköszöntő rendezvénysorozata. Egész héten új és új feladatokat jelentett ahol nagyon eredményesen szerepeltek a gyerekek.

Ez a rendezvényünk hagyomány óvodánkban , az elsőt a 2007-2008-as tanévben rendeztük ősszel és tavasszal ismételve, egészen az elmúlt tanévig, ahol a Tavaszit felváltotta az Egészséghét, amelyet ezentúl ilyen formában rendezünk meg.

Többszörös célt szolgál rendezvényünk. A gyermekek megmutathatták az óvó nénik segítségével a bennük rejlő tehetséget, ami jó alapot biztosít a tehetségfejlesztő munkánknak. Nagycsoportban az óvónénik javaslatai alapján bekerülhetnek a gyermekek a tehetségfejlesztő műhelyekbe szerepléseik, sikereik, eredményeként. Másik célja, hogy a szülők betekintést nyerjenek óvodánk életébe, legyenek közvetlen részesei gyermekeik sikereinek, örömeinek. Ahhoz azonban, hogy mindezek megvalósuljanak az óvodában komoly előkészítés zajlik. A gyerekeknek olyan élményalapot biztosítunk, amiből merítkezhetnek rajzaikban. Kiválaszthatják a számukra tetsző verseket, dalokat, kielégíthetik mozgásigényeiket, próbára tehetik ügyességüket.

Az ősz témakörhöz kapcsolódva sokat sétáltunk, kirándultunk, voltunk moziban, színházban, voltunk almáskertben. Elmondhatták személyes tapasztalataikat, ismereteiket, új ismeretekre tettek szert, sokat rajzoltak, festettek, énekeltek, tanulhattak verseket, meséket.

Rendezvénysorozatunk eseményeibe bekapcsolódhatnak tagintézményeink.

-         Konyár

-         Sáránd

-         Tépe óvodája is.

- Hétfőre rajzversenyt hirdettünk, amelyre 120 rajz érkezett – Konyárról 21 db. Sárándról 20db.

Tépéről 9 db. Óvodánkból 70 db.

Ebből 53 db. lett díjazott -Konyárról 8 db. Sárándról 2 db. Tépéről 8 db. óvodánkból 35 db.

A rajzokat kiállításunkon mindenki megtekintheti a nevelői szobában.

- Kedden: megrendeztük a versmondó versenyünket. 85 versmondó gyermeket hallgatott meg a zsűri Konyárról jelentkezett 10 gyermek, Sárándról 12 gyermek, Tépéről 13 gyermek, óvodánkból 41 gyermek.

Díjazott lett Sárándról 3 gyermek, Konyárról 6 gyermek, Tépéről 5 gyermek, Derecskéről 27 gyermek.

- Szerdán: a sporté volt a főszerep a középső és nagycsoportos gyermekek versengtek egymással – a kicsik szurkolására.

- Csütörtökön: került sor a Daloló délelőttre, melyen 27 gyermek vett részt. Sárándról 4 gyermek, Tépéről 4 gyermek, óvodánkból 19 gyermek. Közülük 14 gyermek lett díjazott, Sárándról 2 , Tépéről 3 , óvodánkból 10 gyermek.

A versengés után, a „Vidám Vándorok” nevű együttes műsorán szórakozhattak gyermekeink.

- Pénteken megkapták egyéni jutalmukat sikereikért – de meglepetés ajándékot valamennyi résztvevő gyermek kapott. A sportversenyt pedig süteményevéssel zárták.

 

Ahhoz, hogy az eredmények megszülethessenek, kiváló szakemberekből álló zsűri segítette munkánkat amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Rajzverseny zsűritagjai:

 

Bukáné Porkoláb Magdolna (Rajzszakos tanár) – Derecske

Dobrovitz Ágnes (Művelődési Ház Dolgozója Rajz tanár) – Konyár

Lénárt Tiborné (Szilvi Tanítónő) – Tépe

Gyönyörűné Erdei Judit (Tanítónő) – Sáránd

Nagy Istvánné (Nyugdíjas óvónő) – Derecske

Teiglerné Sólyom Erzsébet (Nyugdíjas óvónő) – Derecske

 

 Ének verseny zsűritagjai:

 Péntekné Bíró Edit (Bocskai Iskola Énekszakos tanára) – Derecske

Cseh Mihályné (Pirike Tagintézmény vezető) – Tépe

Karcza Gyuláné (Erzsike) – Sáránd

Major Márta (Énekszakos tanár) – Konyár

Sipos Lajosné (Nyugdíjas óvónő) – Derecske

 

 Versmondó verseny zsűritagjai:

 

Csökmei Mihályné (Képviselő Asszony) – Derecske

Nádházi-Tálas Csilla (Művelődési Ház Dolgozója) – Derecske

Rácz Anikó (Alpolgármester Asszony) – Derecske

Varróné Szőllősi Edit (Tanítónő) – Tépe

Dankóné Erdelics Gyöngyi (Tanítőnő) – Sáránd

Hudákné Gara Éva (Tanítónő) – Konyár

Kiss Istvánné (Nyugdíjas óvónő) – Derecske

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek is az együttműködést, valamennyi óvónőnek a felkészítő munkáját, illetve részvételét a rendezvénysorozat zavartalan lebonyolításában, szervezésében, a nagyon szép környezet kialakításában.

 

 

 

 Kiss Sándorné

óvodapedagógus

Képek:Korábbi híreink: