KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
2014. július 01.
Megtekintve 446 alkalommal
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde  

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4130 Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógus feladatok ellátása, amelyet a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak munkaköri leírásnak megfelelően.

 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltétel:

 • Főiskola, Óvodapedagógus
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Helyi programmal való azonosulás, pedagógiai elhivatottság, együttműködő készség.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiemelt érdeklődés a környezeti nevelés területén. Pályázatírásban jártasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló iratok másolata
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. szeptember 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde 4130. Derecske, Városház u. 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2014, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus

Elektronikus úton Varró Gyuláné részére a derovib@gmail.com E-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Derecske Város Honlapja – 2014. június 30.
 • Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2014. június 30.
 • www.derovi.hu – 2014. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.derovi.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.
<<< Korábbi híreink >>>