Bemutatkozás

 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske Városház u 3. 

Intézményvezető: Nagy Éva 
Intézményvezető helyettes : Tóthné Bene Judit,
Szabóné Vass Márta 
Bölcsődevezető: Gombosné Bíró Erika
Telefon/fax: 54/ 410 010
E-mail címünk: derovib@gmail.com. 
Honlapunk címe: http://www.derovi.hu.
 
Óvodánk több mint 100 éves múltra tekint vissza, az eltelt évek alatt több szervezeti és névváltozáson ment keresztül intézményünk. 2008-ban bölcsődei intézményegységgel bővült és vált többcélú közös igazgatású intézménnyé. 2010-ben vettük birtokba az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával felújított és bővített akadálymentes és környezetbarát üzemeltetésű óvodánkat, amelyben bölcsődei részt is kialakítottak. A létesítmény kielégíti a legkorszerűbb igényeket építészetileg, hiszen a legoptimálisabban hasznosítja a zöldenergiát. (a fűtésrendszer geotermikus hő alkalmazásával valósul meg, a használati meleg víz előállítása napkollektorokkal, napelemek segítségével a villamos energia előállítása történik.) A feltételrendszere, eszközellátottsága minőségileg és mennyiségileg is igen magas színvonalú. Az épületben 14 esztétikusan, otthonosan kialakított csoportszoba, tornaterem, logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba, sószoba várja a gyermekeket. A 3 részre tagolt, jól felszerelt udvaron, a biztonsági előírásoknak megfelelő udvari játékok füves terület, közlekedési pálya teszi lehetővé a gyermekek mozgásfejlődését. 2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Zöld Óvoda címet adományozta intézményünknek a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként. 
Városunkban élő három és hétéves korosztályú gyermekek felvételi igényét minden esetben tudjuk biztosítani. 
A nevelőtestületünk a Tevékenységközpontú Nevelési Program felhasználásával készítette el saját arculatának megfelelő Helyi Pedagógiai Programját. Programunk fontosnak tartja: a nevelést, a következő életszakaszba való átlépésre történő felkészítést, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését és a tehetséggondozást, illetve a „Zöld Óvoda” címmel rendelkezve, kiemelt feladatként kezeli a környezeti nevelést. Egyéni arculatunkat meghatározzák a művészeti tevékenységek. 
A gyermekek nevelését, fejlesztését 25 szakképzett óvodapedagógus, 13 pedagógiai munkát segítő, 4 pedagógiai asszisztens és 1 pszichológus látja el. 
Nevelőtestületünk szakmailag tapasztalt, jól felkészült, folyamatos szakmai megújulásra törekszik. A sokoldalúan képzett óvodapedagógusok gondoskodnak arról, hogy a nevelési célkitűzések maradéktalanul megvalósuljanak és a szakmai munka színvonala biztosított legyen. 
2014 novemberétől partnerkapcsolatunk nemzetközileg bővült Kolozsvár Hársfaillat óvodájával. 
A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás, részt vesznek programjainkban és elismerik a nevelői munkánkat. 
Az óvoda támogatására, segítésére a szülők és az óvoda dolgozói létre hozták a Derecskei Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.
 

         MUNKATÁRSAK

 Intézményvezető: Nagy Éva 

 Nevelőtestületünk tagjai:

Andrási Tiborné

Aranyné Fogarasi Júlianna

Bordánné Fekete Judit

Erdei Lászlóné

Fogarasi Júlia

Fülöpné Ulics Andrea

Gáti Sándorné

Kiss Tiborné 

Kissné Pelei Ildikó

Nagyné Békési Rita

Papp Sándorné

Szabóné Balogh Erika  

Szabó -Farkas Nikolett

Szabó József Attiláné

Szabó Lajosné

Szabóné Vass Márta

Szakállas Gyuláné

Szőllősi Albertné

Szőllősi Erika 

Takácsné Kovács Mária

Tasi Istvánné

Tikász Ferencné

Tóthné Bene Judit

Zöld Lászlóné

Varró Gyuláné  

 Bölcsődei dolgozók:

Gombosné Bíró Erika

Sáska Emilné

Varróné Keserű Ildikó

Diószegi Orsolya

 Pedagógiai munkát segítő dolgozók:

Bakk Imréné

Békési Lászlóné

Csizmadia Jánosné

Gyökeres Sándorné

Kissné Bottyán Erika

Kovácsné Csádi Edit

Nagy Gyuláné

Papp Józsefné

Szabóné Tallódi Mária

Szilágyi Józsefné

Szőllősi Sándorné

Török Ágnes Kinga

Vargáné Fórián Erzsébet

 Pedagógiai asszisztens

Marczin Csabáné

Varró Krisztina 

Takács Sándorné

 

Gyógypedagógus: 

Simon-Vezendi Márta

 Óvodatitkár:

Kissné Csizmadia Anita 

 Karbantartó:

Kiss Sándor