Bemutatkozás

Óvodánk bemutatása képekben :  

 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske Városház u 3. 
Intézményvezető: Varró Gyuláné
Intézményvezető helyettes Nagy Éva, és Gáti Sándorné
Bölcsődevezető: Gombosné Bíró Erika
Telefon/fax: 54/ 410 010
E-mail címünk: derovib@gmail.com. 
Honlapunk címe: http://www.derovi.hu.
 
Óvodánk több mint 100 éves múltra tekint vissza, az eltelt évek alatt több szervezeti és névváltozáson ment keresztül intézményünk. 2008-ban bölcsődei intézményegységgel bővült és vált többcélú közös igazgatású intézménnyé. 2010-ben vettük birtokba az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával felújított és bővített akadálymentes és környezetbarát üzemeltetésű óvodánkat, amelyben bölcsődei részt is kialakítottak. A létesítmény kielégíti a legkorszerűbb igényeket építészetileg, hiszen a legoptimálisabban hasznosítja a zöldenergiát. (a fűtésrendszer geotermikus hő alkalmazásával valósul meg, a használati meleg víz előállítása napkollektorokkal, napelemek segítségével a villamos energia előállítása történik.) A feltételrendszere, eszközellátottsága minőségileg és mennyiségileg is igen magas színvonalú. Az épületben 14 esztétikusan, otthonosan kialakított csoportszoba, tornaterem, logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba, sószoba várja a gyermekeket. A 3 részre tagolt, jól felszerelt udvaron, a biztonsági előírásoknak megfelelő udvari játékok füves terület, közlekedési pálya teszi lehetővé a gyermekek mozgásfejlődését. 2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Zöld Óvoda címet adományozta intézményünknek a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként. 
Városunkban élő három és hétéves korosztályú gyermekek felvételi igényét minden esetben tudjuk biztosítani. 
A nevelőtestületünk a Tevékenységközpontú Nevelési Program felhasználásával készítette el saját arculatának megfelelő Helyi Pedagógiai Programját. Programunk fontosnak tartja: a nevelést, a következő életszakaszba való átlépésre történő felkészítést, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését és a tehetséggondozást, illetve a „Zöld Óvoda” címmel rendelkezve, kiemelt feladatként kezeli a környezeti nevelést. Egyéni arculatunkat meghatározzák a művészeti tevékenységek. 
A gyermekek nevelését, fejlesztését 25 szakképzett óvodapedagógus, 13 pedagógiai munkát segítő, 4 pedagógiai asszisztens és 1 pszichológus látja el. 
Nevelőtestületünk szakmailag tapasztalt, jól felkészült, folyamatos szakmai megújulásra törekszik. A sokoldalúan képzett óvodapedagógusok gondoskodnak arról, hogy a nevelési célkitűzések maradéktalanul megvalósuljanak és a szakmai munka színvonala biztosított legyen. 
2014 novemberétől partnerkapcsolatunk nemzetközileg bővült Kolozsvár Hársfaillat óvodájával. 
A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás, részt vesznek programjainkban és elismerik a nevelői munkánkat. 
Az óvoda támogatására, segítésére a szülők és az óvoda dolgozói létre hozták a Derecskei Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.
 

         MUNKATÁRSAK

 Intézményvezető: Varró Gyuláné

 Nevelőtestületünk tagjai:

  Andrási Tiborné

 Aranyné Fogarasi Júlianna

 Erdei Lászlóné

Farkas Nikolett 

Fogarasi Júlia

Fülöpné Ulics Andrea 

 Gáti Sándorné

Kiss Tiborné 

 Kissné Pelei Ildikó

 LuxederLászlóné

 Nagyné Békési Rita

 Nagy Éva

 Papp Sándorné

 Szabó József Attiláné

 Szabó Lajosné

 Szabóné Vass Márta

 Szakállas Gyuláné

 Szőllősi Albertné

Szőllősi Erika 

 Takácsné Kovács Mária

 Tasi Istvánné

 Tikász Ferencné

 Tóthné Bene Judit

 Zöld Lászlóné

 

 Bölcsődei dolgozók:

 Gombosné Bíró Erika

 Sáska Emilné

 Pintye Pálma Panna

 Diószegi Orsolya

 Pedagógiai munkát segítő dolgozók:

 Bakk Imréné

 Békési Lászlóné

 Csizmadia Jánosné

 Gyökeres Sándorné

 Kissné Bottyán Erika

 Nagy Gyuláné

 Papp Józsefné

 Szabóné Tallódi Mária

 Szilágyi Józsefné

 Szőllősi Sándorné

 Varga Istvánné

 Vargáné Fórián Erzsébet

 

Pedagógiai asszisztens

 Kissné Csizmadia Anita

 Marczin Csabáné

Varró Krisztina 

 Takács Sándorné

 Pszichológus:

Simon-Vezendi Márta

 Óvodatitkár:

Weitert Tiborné

 Karbantartó:

Kiss Sándor