Napsugár csoport 2017/2018
Csutkamanó csoport 2017/2018
Pillangó csoport 2017/2018
Cimborák csoport 2017/2018
Katica csoport 2017/2018
Százszorszép csoport 2017/2018
Mókus csoport 2017/2018
Hétszínvirág csoport
Tündér csoport 2017/2018
Nyuszi csoport 2017/2018
Gézengúz csoport 2017/2018

Óvodapedagógusok neve: Kiss Tiborné-Szőllősi Albertné

Dajka néni: Kissné Bottyán Erika

Létszám: 25 fő

Nemek aránya: 14 kisfiú és 11 kislány

Közösségi élet: A gyermekek elfogadták, megszokták a csoportban dolgozó felnőtteket, érzelmi-lelki biztonságot találnak karjainkban. Szépen alakulnak a társas kapcsolatok. Egyre több barátság alakul. Fiúk, lányok közösen játszanak.

Gondozási feladatok területein: wécézés, kézmosás, öltözködés, étkezés-néhány gyermek még segítséget igényel. Önkiszolgáló munka területén a csoport szokásrendszere kialakult felnőtt kontrollja mellett.

A tevékenységekbe motiváció hatására a gyermekek könnyen bevonhatóak , érdeklődőek, nagyfokú kíváncsiság jellemző rájuk. Figyelmük, kitartásuk azonban változó, amelyet az egyéni érdeklődésük befolyásol.

Az ábrázolási technikák iránt is érdeklődnek / gyurmázás, rajzolás, színezés, kézimunka, festés/Ezeket a tevékenységeket minden nap igénylik.A mozgásos játékokat örömmel végzik a gyermekek, kivéve 1-2 gyermeket, akik legtöbbször külső szemlélődők.

Játék: A babaszobában szívesen főzőcskéznek a lányok és fiúk egyaránt. A játék elrakása egyre könnyebben megy. A játékeszköz miatti konfliktus ritkán fordul elő, meg tudják beszélni. Ilyen esetekben önuralomra, kivárásra biztatjuk a gyermekeket vagy felajánlunk másik játékeszközt részükre.

Az udvaron megfelelően használják a játékeszközöket. Folyamatosan megbeszéljük a szabályokat, vigyázzanak egymás és saját maguk testi épségére.

Rugalmas napirenddel megalapoztuk a csoport szokás-szabályrendszerét, a közösségi élet alapjait.

A pillangók szívesen vesznek részt a tevékenységekben, dalocskákat énekelnek, dalos játékokat játszanak, takarítanak, mosogatnak, süteményeket szaggatnak só-liszt gyurmából a baba konyhába, kukacot fűznek, festenek, gyurmáznak, mondókáznak, verselnek, futkároznak, örülnek, tapsolnak, nevetnek és sírnak is még reggelente.

Sikerkritériumaink:

El tudják mondani saját nevüket, jelüket, a csoport nevét.

A csoportban dolgozó felnőtteket nevükön szólítják.

Csoporttársaik keresztnevét és vezetéknevét megjegyzik.

Néhány kivétellel már a lakóhelyüket is tudják.

Ismerik szüleik nevét.

Sok gyümölcs, zöldség nevét ismerik.

Sok közlekedési eszközt felismernek.

Eligazodnak közvetlen környezetükben.

Szeretettel vártuk a középsősöket. Sokat nőttek, fejlődtek, okosodtak a nyáron. Örömmel érkeztek, csak néhány gyermeknél tapasztaltunk sírást. A szabályokat csak kicsit kellett feleleveníteni, emlékeztek rá. Az önállóságban is történtek változások, mindenki egyedül öltözködik, mosakszik, kevés segítséget igényelnek a gyerekek.