Mütyür-kör
Manók-háza
Turbó csigák
Tűzmadár
Tudorkák
Zöld kaland
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde táncszakkör

 

 

Beszámoló a Mütyür-kör tehetséggondozó műhely

ebben az évben végzett munkájáról

A tehetségműhely céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében 30 foglalkozást terveztünk. Közösségalakító játékok segítették a megismerkedést, mivel négy csoportból érkeztek a gyerekek. Meglepetés ajándékként elkészítettük számukra a műhely logóját, mint kitűzőt. Személyes bemutatkozásként mindenki lerajzolta családját, textilre lefestette önarcképét, melyből elkészítettük a műhely tablóját.

Az óvodánk Őszköszöntő rendezvényének rajzpályázatára pályamunkákat készítettünk, ahol több gyerekünk díjazott lett. Elkészítettük a zsűri asztalára levélnyomattal az ünnepi terítőt. Az őszhöz kapcsolódva a "Barna mackó kuckója" című mesét dolgoztuk fel leporelló formában, melynek címe: "Támogatjuk a családot".

Barkácsolással elkészítettük karácsonyra a szülőknek az ajándékot - egy ajtókopogtatót pattogatott kukoricából és yrisz technikával egy üdvözlőkártyát. Téli meseként a "Didergő királyt" választottuk, melynek szereplőit (király, kislány) kasírozott fejformában készítettük el, pamuttal öltöztetve.

A "Környezettudatos gondolkodás és életmód megalapozása az óvodában" munkaközösség szervezésében - rajzpályamunkákat juttatunk el Svájcba, amelyeket a nagycsoportos gyerekek és a Mütyür-kör tagjai készítettünk el.

- Farsangra batikolással készítünk a következő foglalkozáson öltözetet.

2012.02.

Kiss Sándorné

Híreink:

A tehetséggondozó műhely 2011. 02. 15. én kezdte meg működését. 30 órás programot dolgoztunk ki, melyeket délutáni elfoglaltságként azonos napoikban tartunk.
Az új óvodában foglalkoztató termek lettek kialakítva, így állandó helyet biztosítunk a gyermekek számára. Mindez lehetőséget adott a nyugodt, elmélyült munkavégzésre.
Nem rajzolni tanítottuk őket, hanem vizuálisan gondolkodni, ezért mindig komplex élményt jelöltünk meg számukra.
Olyan élményt, amely érzelmi alapon megmozgatta a gyermekek vizuális gondolkodását, emlékezetét.
Legfontosabb feladatunknak a gyenge oldal fejlesztését tartottuk, melyeket mérés eredményeként ismertünk meg.
Ezek voltak: önbizalomhiány, bátortalanság, munkafogások, technikák hiányos ismerete.
Sok ismerkedő, kapcsolatteremtő játékot játszottunk, ami a közösség formálását nagyban segítette.Sokat sétáltunk, kirándultunk, megfelelő élményalapot nyújtottunk a tervezett témákhoz. A séták, kirándulások, egymás, mások megfigyelése lehetőségei voltak a fejlődésnek, fejlesztésnek. Meghallgattuk őket, egy- egy témáról mit gondolnak. Gyakoroltuk ezáltal a megfigyelést és a visszaemlékezés technikáját. Mivel az élményeket a gyermek feldolgozza, megérti, egyre könnyedebbé, kifejezőbbé válik, fejlődése felgyorsul. Őszinte érdeklődéssel csodáltuk alkotómunkájukat.
Feladatunknak tartottuk a lehetőség a gyakorlás, a fejlődés az egyéniség kiteljesedésének biztosítását, olyan alkotómunka megteremtését, melynek eredménye is van.Ösztönöztük őket a részvétezésre, díszítésre, rácsodálkoztunk az újszerűségre, nagyszerűségre, és ezt nagyra értékeltük.
Fontos volt számunkra, hogy keressék az új megoldásokat, önmagukhoz képest előre lépjenek.Ne elégedjenek meg a kialakult sémákkal, keressék az újat, élvezzék a felfedezést.
Mindeközben a gyerekek erős oldalainak jellemzői is fejlődtek, kreativitás, képi gondolkodás, fejlett finommozgás, esztétikai fogékonyság,, gazdag színváltás, jó távlátás, motivum feletti uralom síkban való tájékozódás, képi kifejezőkészség, egyéni sajátos vonalvezetés képessége. A gyerekeket büszkeség töltötte el, hogy ők a Mütyür- körbe járnak.

Választott mottónk beigazolódott:

"Játszom két kedves színes szememmel,
A két kedves pici kézzel..."

 

Kiss Sándorné

Szabó Lajosné
műtyür-kör vezető