Csip-csirip
Manók-háza
Mütyür-kör
Röppentyűk
Tudorkák
Turbó Csigák
Tűzmadár
Zöld Kaland

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Mütyür-kör tehetséggondozó műhely

Óvodánkban több mint 10 éve működnek tehetségműhelyek, köztük a Mütyür-kör térbeli vizuális tehetségműhely.

Műhelyünk célja a tehetségígéretes gyermekek felfedezése, fejlesztése, gazdagítása. Feladata alkotó alakító, esztétikai- díszítő érzék, finommozgás, kreativitás fejlesztése, beszédkészség fokozása, önbizalom- önértékelés növelése, alakítása.

15 foglalkozást terveztünk, melyek az évszakokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Témák során többféle technikát gyakorolhatnak, ahol a már ismertek tovább pontosodnak, finomodnak, illetve újakkal ismerkedhetnek. Rajzolunk, festünk papírra, textilre, agyagozunk, mintázunk, barkácsolunk, batikolunk, nemezelünk, kézimunkázunk, szövünk, fonunk, hímzünk, bábot készítünk.

Műhelyünkbe bekerülő gyerekek többnyire kreatívak, kimagasló képi gondolkodással, sajátos ábrázolásmóddal, nagyfokú önállósággal, fejlett finommozgással rendelkeznek, elmélyült hosszantartó munkavégzés jellemzi őket. Kreativitásuknak, egyéni látásmódjuknak köszönhetően sok egyedi munka születik. Örülnek annak, hogy ábrázolás során ők választhatják meg, mit szeretnének megjeleníteni, milyen technikával, milyen eszközökkel. Munkavégzés során ösztönözzük őket a részletek kidolgozására, élmény, fantáziavilág szabad kifejezésére. Foglalkozásainkra szívesen járnak, családias, jó hangulatú légkörben alkotnak a gyermekek.

Szabó Lajosné

Szabó József Attiláné

műhelyvezetők