Csip-csirip
Manók-háza
Mütyür-kör
Röppentyűk
Tudorkák
Turbó Csigák
Tűzmadár
Zöld Kaland

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Tűzmadár tehetséggondozó műhely

Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan nagycsoportos gyerekek vesznek részt, akiknek jó ritmusérzéke és szép énekhangja van. A gyerekek beválogatása az óvodapedagógusok javaslata alapján történik. Minden második héten tartunk foglalkozásokat, meglátásunk szerint az ide járó gyerekek jól érzik magukat.

Műhelyünk célja a hagyományápolás, nemzeti kultúránk, népi játékok megismertetése, megszerettetése. Foglalkozásainkon a tehetségígéretes gyerekek megismerkednek az ének és a gyermektánc szépségével, tapasztalatokat szereznek a mozgás és a népi kultúra világáról. Az ünnepekre való készülődés, várakozás, közös eszközkészítés, érzelmi ráhangolódás és a meghit ünnepi pillanatok maradandó élményt biztosítanak, amelyek újabb motivációk a gyermekek számára.

Feladatunknak érezzük a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltését, a zenei ízlés formálását, esztétikai fogékonyság kialakítását, a tánc alapelemeinek megismertetését, improvizatív képesség alakítását, fejlesztését.

Célunk a komplex gyermeki személyiség kibontakoztatása, színpadi megjelenésének, magatartásának formálása, erősítése, zenei készségek, részképességek, pszichikus és gondolkodási funkciók fejlesztése.

Ami fontos számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, élvezzék a színpadi szereplést.

Szabóné Balogh Erika

Nagy Anita

műhelyvezetők