Csip-csirip
Manók-háza
Mütyür-kör
Röppentyűk
Tudorkák
Turbó Csigák
Tűzmadár
Zöld Kaland

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Zöld Kaland tehetséggondozó műhely

Óvodánk a 2013-2014-es nevelési évben, a Zöld Óvoda cím első alkalommal való elnyerésének érdekében megalakította a Zöld Kaland környezettudatos magatartást megalapozó tehetségműhelyét.

Célunk, hogy a tehetségműhelyben elősegítsük a gyermekek szűkebb, tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való kötődést segítő élménynyújtást, tapasztalatszerzést, kísérletezéseket. Prioritást élvez a gyermeki tevékenység, mely biztosítja a felfedezés lehetőségét, annak örömét, ítéletalkotások megfogalmazását. Nem csupán a gyermek ismeretanyagának bővítése, hanem képességeinek, szociális együttműködési és társas készségének, kreativitásának, motiválhatóságának fejlesztése. A gyerekek számára olyan kirándulásokat, túrákat, játékokat szervezünk, amelyek lehetőséget nyújtanak az élményszerzésre, vizsgálódásokra, ok-okozati összefüggések felismertetésére.

A műhelyfoglalkozásokon fontos feladatunk, hogy új élményeket, tapasztalatokat biztosítsunk, felkeltsük a gyermekek érdeklődését. Arra törekszünk, hogy minél változatosabb módon, lazító programok beiktatásával, többféle megközelítésből tudjunk új ismereteket nyújtani, megfigyeltetni. A hagyományos pedagógiai módszereink mellett speciális természettudományos módszerek is előtérbe kerülnek, mint a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, becslés-mérés, vizsgálódás.

Az óvodapedagógusok ajánlása alapján, az 5-6 éves gyermekeket beválogatjuk a műhelybe, ahol a tervszerű és tudatos fejlesztés hatására megvalósítjuk a gyermekek sokoldalú fejlesztését, ismeretanyagának bővítését, szociális-, együttműködési-, társas készségének, kreativitásának, motiválhatóságának fejlesztését, biztosítottuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget. A műhelybe járó gyermekekre jellemző: hogy kreatívan gondolkodnak, eredeti ötleteik vannak, szeretik a szokatlan megoldásokat. Érdeklődőek, fogékonyak az őket körülvevő világ iránt, szívesen fedezik fel az ismeretlent. Bátran elmondják gondolataikat, érzelmeiket. Szeretik a saját ötleteiket, megoldásaikat kipróbálni.

Munkatervünknek megfelelően megünnepeljük a "Zöld jeles" napokat. A környezettudatos életmódot, a környezetért felelős életvitelt erősítjük a jeles napokhoz kapcsolódó programjainkkal, tevékenységeinkkel.

Andrási Tiborné

Szabóné Vass Márta

műhelyvezetők