Csip-csirip
Manók-háza
Mütyür-kör
Röppentyűk
Tudorkák
Turbó Csigák
Tűzmadár
Zöld Kaland

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Röppentyűk tehetséggondozó műhely

Röppentyűk néven 2018 szeptemberében indítottuk óvodánk új sport tehetségműhelyét mozogni, játszani szerető lányok számára.

A gyerekek az óvodapedagógusok ajánlásával kerülnek műhelyünkbe. A foglalkozásokat az óvoda tornatermében tartjuk minden második héten.

Arra törekszünk, hogy az óvodás korú lányok minél szélesebb körével megszerettessük a rendszeres mozgást. Célunk a sport és a mozgásos játékok szeretetére nevelés, a zsinórlabda megismertetése, megszerettetése, népszerűsítése, a sporttehetségek felismerése, fejlesztése. Továbbá a sporton keresztül az általános értelmi képességek, mint például a figyelem, koncentráció, akaraterő fejlesztése, a szabálykövetésre nevelés, a sikerélményhez juttatás, az önbizalom növelése és a teljesítmény fokozása.

Feladatunknak tekintjük az alapvető technikai elemek elsajátítását, az állóképesség, mozgáskoordináció, labda érzék és erőnlét fejlesztését. E mellet fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést és a személyiség fejlesztését is. Mindezek mellett arra törekszünk, hogy a játékos feladatokat a gyerekek lelkesen, jó hangulatban hajtsák végre, a feladatokat bátran, kitartóan végezzék és érezzék, hogy csapatként csak úgy tudnak működni, hogyha összedolgoznak és figyelnek egymásra.

Éves tervünk magába foglalja a különböző labdagyakorlatokat, az egyszerű labdatechnikai elemeket. Erre azért van szükség, hogy fejlődjön az alapvető fogásbiztonságuk, jártasságuk, minél jobban érezzék a labdát. Megismerkedünk a zsinórlabda szabályaival és folyamatosan gyakoroljuk a játékot, házi bajnokságot rendezünk, melynek során már számoljuk a pontokat, győztest hirdetünk.

Fülöpné Ulics Andrea

Kissné Pelei Ildikó

műhelyvezetők