Csip-csirip
Manók-háza
Mütyür-kör
Röppentyűk
Tudorkák
Turbó Csigák
Tűzmadár
Zöld Kaland

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Csip-csirip tehetséggondozó műhely

A Csip-csirip a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde énekes mozgásos tehetséggondozó műhelye, melyben nagy szerepet kap a népi játék, népdal. Ez a műhely 2012 óta működik, melynek középsős és nagycsoportos korú gyermekek a tagjai.

A műhely célja a közép,-és nagycsoportos jó énekhangú gyerekek zenei képességeinek kibontakoztatása, mozgáskultúrájuk fejlesztése. A népzene, népi éneklés, a népi kultúra, népi hagyományok iránt fogékonnyá tenni őket, s ezen keresztül formálni emberi magatartásukat.

A műhely feladatai a népi gyermekjátékdalok, jeles napok dalainak megismertetése, ezen keresztül a zenei hallás, zenei memória, ritmusérzék fejlesztése. A népzene iránti szeretet elplántálása, beépítése a gyermek mindennapjaiba. A szereplések által az önbizalom növelése, csoportos énekléssel, dramatizálással a szorongás, gátlások oldása. Saját néphagyományunkon keresztül a nyelvet és dallamot összekapcsolva fejleszteni személyiségüket. Közös éneklés és játék során a társas kapcsolatok fejlesztése, közösségi nevelés. A zenei lüktetésen és az énekes játékokon keresztül mozgáskoordináció fejlesztése. Zenei anyanyelv megalapozása, ízlésformálás.

A foglalkozások alkalmával a gyerekekkel főleg népi játékokat játszunk: gyakoroljuk ezáltal a köralakítást, páros szökdelést, forgást, ritmusra járást, kapu alatti bújásformákat, mozgás közbeni éneklést. Próbálkozunk a tánclépések alapjaival. Ezenkívül mindig kitérünk a jeles napokra és az éneklést sem hanyagoljuk el, a folyamatos ritmus-, és éneklési készséget fejlesztő játékok elengedhetetlen részei a foglalkozásoknak.

A csoport rendszeres résztvevője a városi Mindenki karácsonyfája, Születések fája, Városnap rendezvényeinek, valamint az óvodán belüli eseményeket színesítik műsorukkal.

Tóthné Bene Judit

Szakállas Gyuláné

műhelyvezetők