Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

Pedagógiai asszisztensi pályázat Sáránd
2014. december 08.
Megtekintve 584 alkalommal
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Sárándi Napsugár Óvodája pályázatot hirdet pedagógiai asszisztensi állás betöltésére.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Sárándi Napsugár Óvoda 

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye 4272 Sáránd Nagy utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógus irányítása mellett segíti az oktató-nevelő munkát, részt vesz a gondozási és nevelési feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Alap szintű MS Windows NT/2000/XP

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló bizonyítvány másolat, önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. január 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 08.

A pályázatok benyújtásának módja: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 279/2014, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Érvényes pályázatok beérkezése után személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 09.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal – 2014. december 08.
  • Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2014. december 08.
  • Sáránd Község Önkormányzata – 2014. december 08.