Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. december 16.
Megtekintve 457 alkalommal
ZÁRUL A „TÁNC-MŰVÉSZET-PEDAGÓGIA” CÍMŰ PROJEKT

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

 Zárul a „Tánc-művészet-pedagógia” című projekt

    Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával támogatásban részesítette a Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0532 „Tánc-művészet-pedagógia” című projektjét, mely 2013. október 1-jén indult és 2014. szeptember 30-án zárul.

 

Az egyéves projekt során óvodás és általános iskolás gyerekek olyan szórakoztató, tudással és élményekkel teli interaktív tanórán kívüli elfoglaltságokon bontakoztathatták ki és fejleszthették tehetségüket, mint művészeti heti szakkörök, alkotótáborok, valamint 30 alkalommal komplex táncszínházi nevelési foglalkozáson is részt vehettek. A tevékenységek megvalósítása öt Hajdú-Bihar-Bereg megyei és egy győri nevelési-oktatási intézmény bevonásával zajlott. A projektben részt vettek a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lengyel úti, Szováti úti és Tépei tagiskolái, a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde derecskei és konyári tagóvodái és a győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola.

 Mind a heti szakkörök, mind az alkotótáborok fő profilja a táncművészet és az abban rejlő pedagógiai-nevelési módszerek alkalmazása volt. Továbbá az eredményesség és a sokszínűség érdekében a népművészet és a mozgásművészet legkülönbözőbb eszközei is helyet kaptak. A tevékenységek számos intenzív és minőségi elfoglaltságot nyújtottak a résztvevők számára a népdalok elemzésétől a játékos feladatmegoldáson keresztül egészen a koreográfiák megtanulásáig. A gyerekek megismerkedhettek a somogyi, dunántúli, rábaközi, kalocsai, bodrogközi, szanyi, dél-alföldi és vajdaszentiványi táncokkal. A komplex táncszínházi nevelési foglalkozások alkalmával pedig a gyerekek közvetlen közelről nyerhettek betekintést a táncművészek és a népművészek világába.

 A projekt, illetve az annak keretében megrendezett tevékenységek során a partnerintézmények növendékei magas szintű fejlődésen mehettek keresztül: fejlődhettek kommunikációs képességeik, javulhatott forma- és térérzékelésük, kreativitásuk, ízlésviláguk. Mindemellett megtanulhatták a helyes testtartást, testhasználatot, javíthattak egyensúlyérzékükön, valamint a társaikkal és pedagógusaikkal való közös munkának köszönhetően finomodhatott alkalmazkodóképességük, érzelmi intelligenciájuk és szociális érzékenységük is.

 Az Alapítvány a projektzárás után sem hagy fel nevelő-fejlesztő munkájával. Továbbra is együttműködik partnerintézményeivel, illetve új kapcsolatok kialakításával törekszik arra, hogy a projekt során alkalmazott értékek és módszerek minél több gyermekhez juthassanak el

 Derecske, 2014. szeptember 10.