Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2015.
2015. március 20.
Megtekintve 549 alkalommal
TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL
2015.

Tájékoztató a bölcsődei felvétel rendjéről

2015. 

 A szülő, gyermeke 2015/2016. nevelési évre történő bölcsődei felvételét

2015. április 20. (hétfő) és április 24. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel, ha mindkét szülő munkaviszonnyal rendelkezik.

 A jelentkezéshez szükséges okiratok:

 -a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- a gyermek felügyeleti jogát ellátó szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

  • Mindkét szülő munkaviszonyt igazoló munkáltatói igazolása.

A felvétel rendje:

  • Jelentkezni a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske Városház u. 3. sz. alatt kell!
  • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
  • A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

  •  ha mindkét szülő dolgozik
  •  az anya GYES mellett  munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásba vesz részt
  •  az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
  •  az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

 A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek. 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:A gyermekétkeztetés esetén:

1. ) A gyermekétkeztetés esetén kedvezményes az intézményi térítési díj:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a
három – vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-a.
 
  Derecske, 2015. március 20.
 
Bakó István sk.
                Derecske és Környéke Óvodai                                                             Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsának Elnöke
 
Képek:

Korábbi híreink:
2015. február 23. - AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA
2014. december 22. - Ünnepi köszöntő
2014. december 16. - SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. december 08. - Pedagógiai asszisztensi pályázat Sáránd
2014. november 05. - ŐSZI HÉT 2014