Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
2021. március 16.
Megtekintve 396 alkalommal
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde a 2021/2022-es nevelési évre szóló beiratkozására 2021. április 19. (hétfő) és április 23. (péntek) között kerül sor.

 

 

Az EMMI 19/2021. (III.10.) határozata értelmében az intézmény a járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozást elektronikus úton is megszervezheti. Erre való tekintettel intézményünk arra kéri a szülőket, hogy április 19. hétfővel kezdődő héten írassák be gyermekeiket az intézménybe olyan módon, hogy az intézmény honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt letölthető beiratkozási adatlapot kitöltik, és elküldik a derovib@gmail.com e-mail címre! Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első napon (2021.09.01-én) kerül sor.

Rendkívül indokolt esetben az óvintézkedések szigorú betartása mellett, telefonon történő időpont egyeztetést követően (06 /54/ 410 010) az intézményben történő személyes megjelenéssel is intézhető a gyermek beíratása.

A jelentkezéshez szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája,
  •  nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
  • egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja.

Bölcsődei beiratkozáshoz az előbb felsorolt okiratokon, dokumentumokon kívül szükséges még:

·       a szülők munkaviszonyának igazolása.

 Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, valamint más település óvodájába íratta be gyermekét, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és az óvoda vezetőjét.

A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet Derecske Város önkormányzat Képviselő-testületéhez (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve,
de a Mese - Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

 Továbbá kérnénk, a kedves szülőket, aki az ingyenes óvodai gyermekétkeztetést igénybe szeretné venni, akkor az óvoda honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt a nyilatkozatot töltse le és küldje el a derovib@gmail.com email címre.

Szeretettel várjuk a gyermekeket a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézményünkben!

  

Nagy Éva

intézményvezető