Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

1 fő Bölcsődei Dajka állás meghirdetése
2023. február 24.
Megtekintve 126 alkalommal
Bölcsődei Dajka állás meghirdetése

 

 Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

1 fő Bölcsődei Dajka

munkakör betöltésére.

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság u. 93.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei csoport környezetének, helységeinek a tisztán tartása, a kisgyermeknevelő munkájának segítése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
(a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Alapfok,8 általános OKJ-s Bölcsődei dajka Szakképesítés
 • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség • egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Bölcsődei dajka munkakörben szerzett tapasztalat. -Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák kompetenciák:

 • Önállóság(alap)
 • Terhelhetőség(egyéb)
 • Szakmai lojalitás(egyéb)
 • Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége(egyéb)
 • Munkatempó és feladatvállalás (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motívációs levél,
 • Iskolai végzettséget bizonyító okirat másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn-a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A §- szerinti kizáró ok.

 

 • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárásban személyes adatai kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 24. napjától tölthető be.

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 08.

                                            

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva intézmény-vezető nyújt,

a 06 30 493 8412-es telefonszámon.

  

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével
(4130 Derecske, Városház u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2023, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Bölcsődei dajka.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után az intézmény vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek elektronikus úton értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Derecske Város Honlapja, – 2023. február 24.
 • Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2023. február 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.
Korábbi híreink: