Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

4 fő Kisgyermeknevelő állás meghirdetése
2023. február 24.
Megtekintve 311 alkalommal
Kisgyermeknevelő állás meghirdetése

 Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

4 fő Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság u. 93.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. Elősegíti a testi, pszichés fejlődését, az arra alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
(a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Kisgyermeknevelő,
 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítések valamelyike: -csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő-és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-,nevelő (OKJ), csecsemő-és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő-és gyermekgondozó (OKJ), vgy ezen képesítések valamelyikével rendelkező : védőnő, pedagógus szakképzettségű
 • Személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) /kizárólag csecsemő és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén/, •
 • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség • egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Csecsemő és kisgyermeknevelő BA.

 

Elvárt kompetenciák kompetenciák:

 • precizitás, igényesség, kreativitás, munkájára és önmagára igényes legyen.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motívációs levél,
 • Iskolai végzettséget bizonyító okirat másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn-a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A §- szerinti kizáró ok.

 

 • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárásban személyes adatai kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 24. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 08.

                                            

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva intézmény-vezető nyújt,

a 06 30 493 8412-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével
(4130 Derecske, Városház u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2023, valamint a munkakör megnevezését: 4 fő Kisgyermeknevelő.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után az intézmény vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek elektronikus úton értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Derecske Város Honlapja, – 2023. február 24.
 • Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2023. február 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.
Korábbi híreink: