Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

2 fő Óvodapedagógus állás meghirdetése
2024. június 03.
Megtekintve 83 alkalommal
Óvodapedagógus állás meghirdetése

 Derecskei Mese - Vár Óvoda

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

pályázatot hirdet

Derecskei Mese - Vár Óvoda

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar vármegye, 4130 Derecske, Városház u. 3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatására a pedagógusok új életpályájáról szóló
2023. évi LII. törvény rendelkezései és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus,  
  • pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,

 

 

 

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (oklevél) fénymásolata valamint kinevezés esetén az okiratok eredeti példányainak bemutatása
  • fényképes szakmai önéletrajz, motívációs levél, (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését)
  • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
  • A pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefügésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról 74.§ szerint összeférhetetlenség nem áll fenn

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2024. szeptember 02. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 02.                                     

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva intézmény-vezető nyújt, a 06 30 493 8412-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Derecskei Mese - Vár Óvoda címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119/2024, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után az intézmény vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek elektronikus úton értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 08. 09.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • Derecske Város Honlapja, – 2024. június 03.
  • Derecskei Mese – Vár Óvoda Honlapja – 2024. június 03.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.
Korábbi híreink:
2024. május 29. - Gyermeknap az óvodában
2024. április 17. - Ügyeskezű díjazottunk!
2024. április 11. - Sulikóstoló nap az iskolában!
2024. április 10. - Tavaszi papírgyűjtés
2024. március 22. - Derecskei Vízmű látogatása