Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

DAJKAI PÁLYÁZAT
2013. június 24.
Megtekintve 704 alkalommal
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
Derecske
Óvodai dajka
munkakör betöltésére.

 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet 

Mese-Vár Óvoa és Bölcsőde

Derecske 

Óvodai dajka 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye 4130 Derecske, Városház u.3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Dajkai munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés
  • 8 általános iskola, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, dajkai
  • Derecskei lakos 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Munkaegészségügyi vizsgálatról szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 21 napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 01.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2013, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 08. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal – 2013. június 25.
  • Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapja – 2013. június 25.
Korábbi híreink:
2013. június 12. - Gyermeknap a Mese - Vár Óvodában és Bölcsődében
2013. május 27. - GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN!
2013. május 15. - Egészséghét óvodánkban
2013. április 10. - EGÉSZSÉGHÉT
2013. április 02. - Beiratkozás