Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

4 fő pedagógiai asszisztens
2013. július 31.
Megtekintve 715 alkalommal
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet 4 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Derecske 

4 fő pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u.3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógus irányítása mellett segíti az oktató-nevelő munkát, részt vesz a gondozási és nevelési feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés
  • Alap szintű MS Windows NT/2000/XP
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló bizonyítvány másolat, önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2013. valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok beérkezése után személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal – 2013. július 31.
  • Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapja – 2013. július 31.

 
Korábbi híreink: