Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2014.
(2014.03.14.)
TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL
2014.

A szülő, gyermeke 2014/2015. nevelési évre történő bölcsődei felvételét
2014. április 22-től (kedd) - április 25-ig (péntek) 8.00 -16.00 óra között kérheti.

A bölcsődébe 20 hetes kortól 3 éves korig vehető fel a gyermek, ha mind két szülő munkaviszonnyal rendelkezik.

A jelentkezéshez szükséges okiratok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• a gyermek felügyeleti jogát ellátó szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
• Mind két szülő munkaviszonyt igazoló munkáltatói igazolás

A felvétel rendje:
• Az óvodai felvételi jelentkezést a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske Városház u. 3. sz. alatti székhelyen nyújtható be.
• A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
• A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:
• Ha mindkét szülő dolgozik
• az anya GYES mellett 4 órás munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásba vesz részt
• az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
• az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális vagy egyéb okok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozása, nevelése.

A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban
történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:
A gyermekétkeztetés esetén kedvezmény az intézményi térítési díj:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után: 100%-a
• három – vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az 50%-a
• tartósan beteg vagy fogyatékosa gyermek után szintén 50%-a.

Derecske, 2014. március 05.

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője
Bővebben >>>

Újévi köszöntő
(2013.12.30.)
Minden kedves látogatónknak kívánunk örömökben
gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET.
Bővebben >>>

Őszi hét 2013 „Pörögnek, zörögnek az őszi levelek.”
(2013.11.20.)
2013 november 4-8 ig tartott az Őszi rendezvénysorozatunk., amelyet hetedik alkalommal rendeztünk meg.
Bővebben >>>

Környezetbarát szemlélet alakítása az óvodában
(2013.11.12.)
A természet varázsát ontja bőven a fűben, a virágban és a kőben” című pályázat keretein belül komplex témahetet állítottunk össze.
Bővebben >>>

Egészségsziget titkai
(2013.11.12.)
A Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág csoportjában 2013. október 7-11-ig az „Egészségsziget titkai” címmel témahetet tartottunk.
Bővebben >>>