KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

Pályázat
2016. június 21.
Megtekintve 455 alkalommal
Gyógypedagógusi Pályázat

 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2016. 09. 01 – 2017. 06. 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u.3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

SNI gyermekek fejlesztése, habilitációja

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája
  • Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Logopédiai szakirány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Motivációs levél, végzettség igazolása, szakmai önéletrajz

 A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2016. szeptember 01 napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 29.

 A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után, intézményvezető döntése alapján.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 08.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecske Város Honlapja, Hirdetőtáblája – 2016. június 21.
  • Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2016. június 21.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.
<<< Korábbi híreink >>>