KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

Pályázat
2016. július 04.
Megtekintve 528 alkalommal
Óvodapedagógus pályázat

 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2016.09.01 – 2017.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u.3.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, amelyet a Köznevelési Törvény, az óvoda dokumentumai előírnak munkaköri leírásnak megfelelően.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iratok, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerjék

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 01. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 29.

 A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 117/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecske Város Honlapja, Hirdetőtáblája – 2016. július 04.
  • Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2016. július 04.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.
<<< Korábbi híreink >>>