KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

3 fő óvodapedagógus állás meghirdetése
2018. július 02.
Megtekintve 420 alkalommal
Óvodapedagógus állás meghirdetése

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

3 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u.3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, amelyet a Köznevelési Törvény, az óvoda dokumentumai előírnak munkaköri leírásnak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű Pedagógiai Programmal való azonosulás, pedagógiai elhivatottság és együttműködő készség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kiemelt érdeklődés a bábozás területén, és pályázatírásban jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iratok, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva nyújt, a 06304938412-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2018, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő Óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecske Város Honlapja,– 2018. július 02.
  • Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2018. július 02.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.

 
<<< Korábbi híreink >>>