KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL 2020.
2020. szeptember 01.
Megtekintve 110 alkalommal
A 2020/2021-es nevelési évben új lehetőségekkel bővül az intézményi gyermekétkeztetés.

ONLINE SZÜLŐI FELÜLET
A www.derecske.eny.hu weboldal a regisztrált Felhasználó (szülő, törvényes képviselő) kiskorú gyermekének étkezés megrendelési, és lemondási szolgáltatásait gyűjti össze. A weboldal segítségével a Felhasználók (szülők) a napi megrendeléseket és lemondásokat intézhetik gyermekeik részére.

 

Teendők első belépésnél:

A www.derecske.eny.hu oldalon:

Amennyiben az intézményi adminisztrátor már regisztrálta a rendszerben az e-mail címét, úgy a következő lehetősége van a bejelentkezésre:

  1. Ha a regisztrált e-mail cím GMail-es cím, úgy a "Bejelentkezés Google fiókkal" gomb segítségével azonnal beléphet.
  2. Ha nem GMail-es a megadott e-mail cím, vagy nem kívánja használni a Google fiókkal történő bejelentkezést, úgy Jelszó emlékeztető funkció segítségével kérhet magának jelszót, ami segítségével az itt lévő bejelentkező űrlapon beléphet. (Ebben az esetben a nem GMail-es email címmel és az újonnan kapott jelszóval tud belépni)

A programba történő belépés után el kell fogadni az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET (ÁSZF).

A korábban megszokott utólagos fizetés helyett a 2020/2021. nevelési évben a Felhasználó a megrendelés hónapját megelőző hónap legkésőbb 15. napjáig köteles befizetni/átutalni az étkezés térítési díját a következő számlaszámra: 11738118-15372985-10820201. (Az étkező nevének, osztályának, csoportjának feltüntetésével) Vagy Postai úton a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal előterében kihelyezésre kerülő csekk használatával a 11738118-15372985-10820201 bankszámlaszámra. (Az étkező nevének, osztályának, csoportjának feltüntetésével.)

 

A szeptember havi térítési díj befizetésének határideje: 2020. szeptember 15.

Az október havi térítési díj befizetésének határideje: 2020. szeptember 30.

A november havi térítési díj befizetésének határideje: 2020. október 15.

A továbbiakban a Szülő mindig a megrendelés hónapját megelőző hónap legkésőbb 15. napjáig köteles befizetni/átutalni az étkezés térítési díját.

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó napi változtatásokat a Felhasználó a változással érintett napot megelőző munkanapján legkésőbb 9:00 óráig köteles jelenteni személyesen: a gyermek csoportjában dolgozó óvodapedagógusnak, illetve a gyermek kisgyermeknevelőjének, vagy telefonon: 54/410-010 óvodai csoport mellék, illetve bölcsődei mellék. A lemondott étkezések térítési díja a következő befizetésnél kerül jóváírásra.

 

                                        ONLINE FIZETÉS

A derecske.eny.hu oldalra történő belépést követően a számlák menüpontra kattintva megjelenik a befizetendő számla. A mellette lévő” Befizetés” ikonra kattintva a bank fizető felületére navigál a program. (Ez a funkció a későbbiekben fog működni.)

A határidőn belül megérkezett és beazonosított kifizetésekről rendszerünk egy automatikus értesítést küld az Ön, nyilatkozatában megadott e-mail címére.

A számlák minden esetben teljes hónapra kerülnek kiállításra, igazodva az intézmény tanítási rendjéhez. A teljes hónapra megrendelt étkezés korrigálható a kívánt napok lemondásával.

 

GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYLÉSE 

Kérjük a szülőket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében az intézményi gyermekétkeztetés igényléséhez

Bölcsődés, óvodás korú gyermekek esetében:

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház utca 3.) épületében jelenjenek meg az alábbi kitöltött, aláírt dokumentumokkal:

-    Regisztrált és használt szülői email cím     (lehetőleg gmail-es)

-          Óvodai látogatási igazolások

-     Születési anyakönyvi kivonat másolata,       amennyiben nincs a gyermeknek óvodai,       látogatási igazolása

-       Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  való jogosultság megállapításáról határozat  másolata

-       Tartós betegségről, fogyatékosságról             orvosi  igazolás másolata

-         Nevelésbe vétel, utógondozói ellátás              elrendeléséről határozat másolat

-  Az Online szülői felület regisztráció   kérvényezéséhez szükséges nyilatkozat       kitöltve,   illetve a Hozzájáruló nyilatkozat a   személyes   adatok kezeléséhez kitöltve,   amely a tájékoztató   mellékletében             található 1 és 2. számú mellékletek

        (Mindenki számára kötelezőek!)

  (Az 1. sz. mellékletet 2 példányban kell               leadni.)

 További mellékletek:

         Ingyenes étkezők esetében: 3. számú            melléklet

-               Teljes árú térítési díjat fizetők esetében:

           6. számú melléklet

          Átmeneti gondozásban lévők, nevelésbe       vett  gyermekek esetében plusz                        melléklet még a 7. számú melléklet

A mellékletek megtalálható az intézmény honlapján: www.derovi.hu a dokumentum fül alatt.

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy akiknek már lejárt tartozásuk van azt mihamarabb rendezzék Derecske Város Önkormányzata irányába. A lejárt tartozásokról szeptemberben mindenkinek fizetési felszólítót fogunk küldeni. Amennyiben ezt követően sem kerül sor a számlák rendezésére, akkor a tartozások megfizetése érdekében megtesszük a szükséges jogi intézkedéseket.

A 2020/2021. nevelési évben az előre számlázás miatt a szülő a megrendelés hónapját megelőző hónap legkésőbb 15. napjáig köteles befizetni/átutalni az étkezés térítési díjat. Így tudja a gyermek a követkető havi étkezést igénybe venni. Amennyiben nem kerül sor a megrendelés hónapját megelőző hónap legkésőbb 15. napjáig a számla rendezésére, így a következő hónapi étkezésre a gyermek nem lesz jogosult.

Kérjük a kedves Szülők türelmét a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenység során, illetve kérjük a Szülőket, hogy a koronavírus fertőzés elterjedésének megelőzése érdekében a Kormány intézkedéseivel összhangban legyenek szívesek az ügyintézés során betartani a kötelező előírásokat.

Az étkezéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

Bölcsődés, óvodás korú gyermekek esetében:

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház utca 3.)

Telefonszám: 06-54-410-010

 

Az étkezés lemondása, igénylése a bölcsődés és óvodás korú gyermekek esetében a fenti telefonszámon mondható le.

 

Derecske, 2020. augusztus 19.

 

                                                                                            Bordán Szabolcs                                            Polgármester

 

 

 
<<< Korábbi híreink >>>