KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

1 fő Óvodapedagógus állás meghirdetése
2021. június 28.
Megtekintve 157 alkalommal
Óvodapedagógus állás meghirdetése

 

   

 

 

 

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
 
pályázatot hirdet
 
Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

1 fő Óvodapedagógus
 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
Határozott idedejű 2021.09.01.-2022.06.15.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 
Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u. 3.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései és az intézmény dokumentumai szerinti munkavégzés, munkaköri leírásnak
megfelelően.
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 
  • főiskola, óvodapedagógus,
  • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
  • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
  • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
  • hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezésben foglalt személyes adatok felvételi eljárásban történő kezeléshez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva nyújt, a 06 30 493 8412-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
 
Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2021, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
Személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 
  • Derecske Város Honlapja, – 2021. június 28.
  • Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2021. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.Korábbi híreink:
2021. június 08. - Leendő kiscsoportos szülők!
2021. június 08. - Nevelésmentes munkanap!
2021. május 04. - Ügyeskezű díjazottunk!
2021. április 15. - Tájékoztató az újra nyitásról
2021. március 16. - ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

<<< Korábbi híreink >>>