KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL 2021.
2021. augusztus 11.
Megtekintve 221 alkalommal
A 2020/2021-es tanévben új lehetőségekkel bővült az intézményi gyermekétkeztetés. Az online szülői felület a www.derecske.eny.hu weboldalon érhető el a regisztrált Felhasználók részére (szülő, törvényes képviselő). A weboldal segítségével a Felhasználók (szülők) a napi megrendeléseket és lemondásokat intézhetik gyermekeik részére.

 A korábban már regisztrált szülőknek ezzel kapcsolatban teendőik nincsenek.

Új Felhasználók esetében a teendők első belépésnél:

Kitölteni a tájékoztató 1. számú NYILATKOZAT Online felületre történő regisztrációhoz és a 2. számú Hozzájárulói nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez megnevezésű mellékleteket, valamint eljuttatni a kitöltött, aláírt dokumentumokat:

Bölcsődés, óvodás korú gyermekek esetében:

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház utca 3.) épületébe vagy online a derovib@derecske.hu email címre.

A www.derecske.eny.hu oldalon:

Amennyiben az intézményi adminisztrátor már regisztrálta a rendszerben az e-mail címét, úgy a következő lehetősége van a bejelentkezésre:

  1. Ha a regisztrált e-mail cím GMail-es cím, úgy a "Bejelentkezés Google fiókkal" gomb segítségével azonnal beléphet.
  2. Ha nem GMail-es a megadott e-mail cím, vagy nem kívánja használni a Google fiókkal történő bejelentkezést, úgy Jelszó emlékeztető funkció segítségével kérhet magának jelszót, ami segítségével a bejelentkező űrlapon beléphet. (Ebben az esetben a nem GMail-es email címmel és az újonnan kapott jelszóval tud belépni)

A programba történő belépés után el kell fogadni az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET (ÁSZF).

Egy napra egy adag megrendelése lehetséges. Az online felületen keresztül a 6.-8. osztályos, középiskolások, illetve kollégisták esetében a Felhasználónak, szülőnek minden hónap 20. napjáig kell a következő havi étkezés megrendelését elkészíteni, mivel az esetükben az „A”, „B” illetve „C” menük közül van lehetőség választani (a megrendelést az internetes felületen „menteni”). A választás könnyítésére a menza programban az étlap feltöltésre kerül minden hónap 15-ig,

A bölcsődés, óvodás, valamint az általános iskolás 1.-5. osztály részére egész tanévre érvényes a megrendelés, mivel az ő esetükben csak az „A” menü elérhető.

A tavalyi tanévben bevezetett előre fizetés helyett a 2021/2022. tanévben visszaáll az utólagos fizetés. A Felhasználó a megrendelés hónapját követő hónap legkésőbb 15. napjáig, utólag, köteles befizetni/átutalni az étkezés térítési díját a következő számlaszámra: 11738118-15372985-10820201. (Az étkező nevének, osztályának, csoportjának feltüntetésével) Vagy Postai úton a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal előterében kihelyezésre kerülő csekk használatával a 11738118-15372985-10820201 bankszámlaszámra. (Az étkező nevének, osztályának, csoportjának feltüntetésével.)

A szeptember havi térítési díj befizetésének határideje: 2021. október 15.

A továbbiakban a Szülő mindig a megrendelés hónapját követő hónap legkésőbb 15. napjáig köteles befizetni/átutalni az étkezés térítési díját.

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó napi változtatásokat a Felhasználó a változással érintett napot megelőző munkanapján legkésőbb 9:00 óráig köteles jelenteni.

Bölcsődés, óvodás korú gyermekek esetében:

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház utca 3.) elérhetőségein, a 06-54-410-010 telefonszámon.

Kérjük a Szülőket a határidő betartására, mert a következő munkanapra vonatkozó 9:00 óra után kezdeményezett lemondást a rendszer nem engedélyezi.

 

ONLINE FIZETÉS

A derecske.eny.hu oldalra történő belépést követően a számlák menüpontra kattintva megjelenik a befizetendő számla. A mellette lévő” Befizetés” ikonra kattintva a bank fizető felületére navigál a program. Ez a funkció is már sikeresen működik. A határidőn belül megérkezett és beazonosított kifizetésekről rendszerünk egy automatikus értesítést küld a Felhasználó nyilatkozatában megadott e-mail címére.

GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYLÉSE A 2021/2022. tanévre

Kérjük a szülőket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében az intézményi gyermekétkeztetés igényléséhez

Bölcsődés, óvodás korú gyermekek esetében:

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház utca 3.) épületében jelenjenek meg az alábbi kitöltött, aláírt dokumentumokkal:

-          Regisztrált és használt szülői email cím (lehetőleg gmail-es )

-          Óvodai, iskolai látogatási igazolások

-          Születési anyakönyvi kivonat másolata, amennyiben nincs a gyermeknek óvodai, iskolai látogatási igazolása

-          Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról határozat másolata

-          Tartós betegségről, fogyatékosságról orvosi igazolás másolata

-          Nevelésbe vétel, utógondozói ellátás elrendeléséről határozat másolat

-          Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez kitöltve, amely a tájékoztató mellékletében található 2. számú melléklet

-          Az Online szülői felület regisztráció kérvényezéséhez szükséges nyilatkozat kitöltve, illetve a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez kitöltve, amely a tájékoztató mellékletében található 1 és 2. számú (Az 1. sz. mellékletet 2 példányban kell leadni.)

További mellékletek:

-          Bölcsődés, óvodás ingyenes étkezők esetében: Nyilatkozat ingyenes bölcsődei, óvodai étkezéshez

-          Teljes árú térítési díjat fizetők esetében: 6. számú melléklet

-          Átmeneti gondozásban lévők, nevelésbe vett gyermekek esetében plusz melléklet még a 7. számú melléklet

-          Étkeztetési típus változtatása esetén: 8. számú melléklet (későbbiekben)

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy akiknek már lejárt tartozásuk van azt mihamarabb rendezzék Derecske Város Önkormányzata irányába. A lejárt tartozásokról szeptemberben mindenkinek fizetési felszólítót fogunk küldeni. Amennyiben ezt követően sem kerül sor a számlák rendezésére, akkor a tartozások megfizetése érdekében megtesszük a szükséges jogi intézkedéseket.

Amennyiben nem kerül sor a megrendelés hónapját követő hónap legkésőbb 25. napjáig a számla rendezésére, a következő hónapi étkezésre a gyermek nem lesz jogosult.

Kérjük a kedves Szülők türelmét a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenység során, illetve kérjük a Szülőket, hogy a koronavírus fertőzés elterjedésének megelőzése érdekében a Kormány intézkedéseivel összhangban legyenek szívesek az ügyintézés során betartani a kötelező előírásokat.

Az étlapról a szülők a www.derecske.hu honlapon tájékozódhatnak, illetve a szülői felületen is megjelenítésre fog kerülni az A, B, C menü tartalma.

Az étkezéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek, intézkedhetnek:

Bölcsődés, óvodás korú gyermekek esetében:

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház utca 3.)

2021. augusztus 23. napjától legkésőbb 2021. szeptember 15. napjáig

Telefonszám: 06-54-410-010

Az étkezés lemondása, igénylése a bölcsődés és óvodás korú gyermekek esetében a fenti telefonszámon továbbra is lemondható.

 

 

Derecske, 2021. augusztus 10.

                                                                                       Bordán Szabolcs

                                                  Polgármester
Korábbi híreink:
2021. június 28. - 1 fő Óvodapedagógus állás meghirdetése
2021. június 08. - Leendő kiscsoportos szülők!
2021. június 08. - Nevelésmentes munkanap!
2021. május 04. - Ügyeskezű díjazottunk!
2021. április 15. - Tájékoztató az újra nyitásról

<<< Korábbi híreink >>>