Bemutatkozás

Derecskei Mese-Vár Óvoda

 

Igazgató: Nagy Éva 
Igazgató helyettesek : Tóthné Bene Judit,
                                              Szabóné Vass Márta 
Címe: 4130 Derecske, Városház utca 3.
Telefon: 54/ 410 010
E-mail címe: derovib@gmail.com, derovib@derecske.hu
Honlap címe: http://www.derovi.hu
 
Óvodánk több, mint 100 éves múltra tekint vissza, az eltelt évek alatt több szervezeti és névváltozáson ment keresztül intézményünk.
 
2008-ban bölcsődei intézményegységgel bővült és vált többcélú közös igazgatású intézménnyé.
 
2010-ben vettük birtokba az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával felújított és bővített akadálymentes és környezetbarát üzemeltetésű óvodánkat, amelyben bölcsődei részt is kialakítottak. A létesítmény kielégíti a legkorszerűbb igényeket építészetileg, hiszen a legoptimálisabban hasznosítja a zöldenergiát. (a fűtésrendszer geotermikus hő alkalmazásával valósul meg, a használati meleg víz előállítása napkollektorokkal, napelemek segítségével a villamos energia előállítása történik.) A feltételrendszere, eszközellátottsága minőségileg és mennyiségileg is igen magas színvonalú.
Az épületben 14 esztétikusan, otthonosan kialakított csoportszoba, tornaterem, logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba, sószoba várja a gyermekeket.
A 3 részre tagolt, jól felszerelt udvaron, a biztonsági előírásoknak megfelelő udvari játékok füves terület, közlekedési pálya teszi lehetővé a gyermekek mozgásfejlődését.
 
2013-ban, 2016-ban, 2019-ben a "Zöld Óvoda" címet, 2022-ben az "Örökös Zöld Óvoda" címet adományozta a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma  intézményünknek a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként. 
2016-ban, 2019-ben Akkreditált Kíváló Tehetségpont minősítést is elnyerte a tehetséggondozásban végzett tevékenységért intézményünk. 
2017-ben a Madárbarát Óvoda, 2018-ban a Biztonságos Óvoda és Boldog Óvoda címet 2021-től az "Örökös Boldog Óvoda" címet is megkapta intézményünk.
2022-ben, 2023-ban is "Állatbarát Óvoda" cím tulajdonosa.
2022-től intézményünk "Családbarát hely".
   
Városunkban élő három és hétéves korosztályú gyermekek felvételi igényét minden esetben tudjuk biztosítani. 
A nevelőtestületünk a Tevékenységközpontú Nevelési Program felhasználásával készítette el saját arculatának megfelelő Pedagógiai Programját. Programunk fontosnak tartja: a nevelést, a következő életszakaszba való átlépésre történő felkészítést, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését és a tehetséggondozást, illetve kiemelt feladatként kezeli a környezeti nevelést, valamint az egészséges életmódra nevelést. Egyéni arculatunkat meghatározzák a művészeti tevékenységek. 
 
A gyermekek nevelését, fejlesztését 25 szakképzett óvodapedagógus, 13 pedagógiai munkát segítő, 4 pedagógiai asszisztens és 1 gyógypedagógus / logopédus látja el. 
Nevelőtestületünk szakmailag tapasztalt, jól felkészült, folyamatos szakmai megújulásra törekszik. A sokoldalúan képzett óvodapedagógusok gondoskodnak arról, hogy a nevelési célkitűzések maradéktalanul megvalósuljanak és a szakmai munka színvonala biztosított legyen.  
 
2014 novemberétől partnerkapcsolatunk nemzetközileg bővült Kolozsvár óvodájával. 
 
A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás, részt vesznek programjainkban és elismerik a nevelői munkánkat. 
 
Az óvoda támogatására, segítésére a szülők és az óvoda dolgozói létre hozták a Derecskei Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.
 
 
MUNKATÁRSAK:
 

Igazgató: Nagy Éva 

 

Óvodapedagógusok:

Baloghné Diószegi Orsolya

Erdei - Karakas Zsuzsa

Fekete Judit

Fülöpné Ulics Andrea

Gáti - Nagy Anita

Kelemen - Csizmadia Marianna

Kiss Anett

Kissné Pelei Ildikó

Kocsis Katalin

Létai Viktória Beáta

Mocsáriné Bartha Beáta

Nagyné Békési Rita

Speigl Evelin

Szabóné Balogh Erika

Szabóné Vass Márta

Takács Barbara

Takácsné Kovács Mária

Tóthné Bene Judit

Varró - Tamási Dorina

Varró Krisztina 

 

Pedagógiai asszisztensek:

Erdei Piroska

Halász - Vásárhelyi Ágnes

Marczin Csabáné

Pappné Turányi Dóra

Tasi Rebeka

Tóthné Dombi Gyöngyi

 

Pedagógiai munkát segítők:

Békési Lászlóné

Dürgőné Tőkés Marianna

Kissné Bottyán Erika

Kovácsné Csádi Edit

Nagy Gyuláné

Papp Józsefné

Pappné Bottyán Edina

Szabóné Balogh Krisztina

Szabóné Tallódi Mária

Szilágyi Józsefné

Tatárné Varga Márti

Török Ágnes Kinga

Vargáné Fórián Erzsébet

 

Gyógypedagógus, logopédus:

Simon- Vezendi Márta

 

Óvodatitkár:

Kissné Csizmadia Anita 

 

Karbantartó:

Kiss Sándor