Bemutatkozás

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

 

Intézményvezető: Nagy Éva 
Intézményvezető helyettes : Tóthné Bene Judit,
                                              Szabóné Vass Márta 
Bölcsődevezető: Gombosné Bíró Erika
Címe: 4130 Derecske, Városház u. 3.
Telefon/fax: 54/ 410 010
E-mail címe: derovib@gmail.com 
Honlap címe: http://www.derovi.hu
 
Óvodánk több, mint 100 éves múltra tekint vissza, az eltelt évek alatt több szervezeti és névváltozáson ment keresztül intézményünk.
 
2008-ban bölcsődei intézményegységgel bővült és vált többcélú közös igazgatású intézménnyé.
 
2010-ben vettük birtokba az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával felújított és bővített akadálymentes és környezetbarát üzemeltetésű óvodánkat, amelyben bölcsődei részt is kialakítottak. A létesítmény kielégíti a legkorszerűbb igényeket építészetileg, hiszen a legoptimálisabban hasznosítja a zöldenergiát. (a fűtésrendszer geotermikus hő alkalmazásával valósul meg, a használati meleg víz előállítása napkollektorokkal, napelemek segítségével a villamos energia előállítása történik.) A feltételrendszere, eszközellátottsága minőségileg és mennyiségileg is igen magas színvonalú.
Az épületben 14 esztétikusan, otthonosan kialakított csoportszoba, tornaterem, logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba, sószoba várja a gyermekeket.
A 3 részre tagolt, jól felszerelt udvaron, a biztonsági előírásoknak megfelelő udvari játékok füves terület, közlekedési pálya teszi lehetővé a gyermekek mozgásfejlődését.
 
2013-ban és 2016-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Zöld Óvoda címet adományozta intézményünknek a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként. 
2016-ban Akkreditált Kíváló Tehetségpont minősítést is elnyerte a tehetséggondozásban végzett tevékenységért intézményünk. 
2017-ben a Madárbarát Óvoda, 2018-ban a Biztonságos Óvoda és Boldog Óvoda címet is megkapta intézményünk.
   
Városunkban élő három és hétéves korosztályú gyermekek felvételi igényét minden esetben tudjuk biztosítani. 
A nevelőtestületünk a Tevékenységközpontú Nevelési Program felhasználásával készítette el saját arculatának megfelelő Pedagógiai Programját. Programunk fontosnak tartja: a nevelést, a következő életszakaszba való átlépésre történő felkészítést, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését és a tehetséggondozást, illetve a „Zöld Óvoda” címmel rendelkezve, kiemelt feladatként kezeli a környezeti nevelést. Egyéni arculatunkat meghatározzák a művészeti tevékenységek. 
 
A gyermekek nevelését, fejlesztését 25 szakképzett óvodapedagógus, 13 pedagógiai munkát segítő, 4 pedagógiai asszisztens és 1 gyógypedagógus, logopédus látja el. 
Nevelőtestületünk szakmailag tapasztalt, jól felkészült, folyamatos szakmai megújulásra törekszik. A sokoldalúan képzett óvodapedagógusok gondoskodnak arról, hogy a nevelési célkitűzések maradéktalanul megvalósuljanak és a szakmai munka színvonala biztosított legyen.  
 
2014 novemberétől partnerkapcsolatunk nemzetközileg bővült Kolozsvár Hársfaillat óvodájával. 
 
A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás, részt vesznek programjainkban és elismerik a nevelői munkánkat. 
 
Az óvoda támogatására, segítésére a szülők és az óvoda dolgozói létre hozták a Derecskei Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.
 
 
MUNKATÁRSAK:
 

Intézményvezető: Nagy Éva 

 

Óvodapedagógusok:

Aranyné Fogarasi Júlianna

Bene Nikolett

Fekete Judit

Erdei Lászlóné

Fülöp Andrea

Fülöpné Ulics Andrea

Létai Viktória Beáta

Erdei - Karakas Zsuzsa

Kelemen - Csizmadia Marianna

Kiss Etelka

Kissné Pelei Ildikó

Mocsáriné Bartha Beáta

Nagyné Békési Rita

Nagy Anita Erzsébet

Szabó - Farkas Nikolett

Szabó Lajosné

Szabóné Vass Márta

Szőllősi Albertné

Szőllősi Erika 

Takácsné Kovács Mária

Tóthné Bene Judit

Varró Krisztina 

Varró - Tamási Dorina

 

Pedagógiai asszisztensek:

Dürgőné Tőkés Marianna

Marczin Csabáné

Takács Barbara

Takács Sándorné

Tóthné Dombi Gyöngyi

 

Pedagógiai munkát segítők:

Békési Lászlóné

Kissné Bottyán Erika

Kovácsné Csádi Edit

Nagy Gyuláné

Pálfiné Zákány Kitti

Papp Józsefné

Pappné Bottyán Edina

Szabóné Balogh Krisztina

Szabóné Tallódi Mária

Szilágyi Józsefné

Tatárné Varga Márti

Török Ágnes Kinga

Vargáné Fórián Erzsébet

 

Kisgyermeknevelők:

Gombosné Bíró Erika

Kissné Varga Andrea

Pintye Pálma Panna

Varróné Keserű Ildikó 

 

Kisgyermeknevelői munkát segítő:

Veresegyházyné Tóth Krisztina

 

Gyógypedagógus, logopédus:

Simon- Vezendi Márta

 

Óvodatitkár:

Kissné Csizmadia Anita 

 

Karbantartó:

Kiss Sándor