Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Cimborák csoport


Óvodapedagógusok neve: Szabóné Vass Márta, Mocsáriné Bartha Beáta

Dajka néni: Szabóné Balogh Krisztina

A csoportba 25 gyermek jár. Mind a 25 gyermek középsős korú.

A nemek aránya: 10 fő fiú és 15 fő lány. A gyermekek közül tízen érkeztek bölcsődéből, a többi 15 gyermek családból. Ebben a nevelési évben egy új kisfiú érkezett a csoportunkba.

A gyermekek a hosszú nyár után könnyen beilleszkedtek újra a csoportba. Empatikusak és szívesen segítenek egymásnak, a kialakult baráti kapcsolatok tovább mélyültek.

A gyermekek többsége szívesen kapcsolódik be a közös tevékenységekbe. Vannak olyan gyermekek is, akik a játékba belemerülve kimaradnak az aktuálisan szervezett közös tevékenységformából, ugyanakkor odafigyelnek és csendesen tevékenykednek, nem zavarva a többieket. A játszócsoportok időről időre folyamatosan változnak, de jelenleg jellemző a gyakorló játék, konstruáló játék, vannak, akik közösen építenek labirintust, házat, várat, LEGO házat, autópályát. A lányok főként a babaszobában játszanak együtt, főzőcskéznek, fodrászkodnak, vagy asztalnál könyveket nézegetnek. Többségében a gyerekek kis csoportosan játszanak, nem jellemző az egyedüli játék. Kirakóznak, babaszobában játszanak, és az építősarokban is mindig folyik a tevékenykedés. A fiúk általában fiúkkal játszanak, míg a lányok lányokkal. Az udvari játékok során viszont többnyire együtt játszanak nemtől függetlenül.

Részvételünket a játékban egyre kevésbé igénylik a gyermekek, azonban szükségük van a kezdeményezésre, az új játékeszközök használatának bemutatására. A szőnyegen zajló játékban igen önállóak és kreatívak. Konfliktusok is kialakulnak a játszócsoportokon belül, de legtöbbször már szépen megbeszélik maguk közt.

A gyermekek megértőek társaikkal szemben, akkor is, ha eltérő a fejlettségük. A gyermekeket arra biztatjuk, hogy legyenek türelmesek társaikkal és tudjanak bocsánatot kérni egymástól.

Több baráti kapcsolat van kialakulóban, csoportunkban, ezek közül már néhány tartós.

A gyermekek szívesen mesélnek az otthoni tevékenységeikről, élményeikről.

A gyermekek a nagymozgásos tevékenységekben örömmel részt vesznek és többségük kitartó is benne. A közös mozgás nagy örömet okoz valamennyijüknek, szívesen vesznek részt rajta.

Átlagosan a gyermekek hét órától négy óráig vannak bent az óvodában. Mindenki az óvodában alszik, miután meghallgatták az óvónő meséjét. Alváshoz megengedjük, hogy magukhoz öleljék kedvenc alvókájukat.

Ébredés után meguzsonnáznak, majd szabadjáték következik bent a csoportszobában, vagy az udvaron, amíg meg nem érkezik mindenkinek az anyukája vagy apukája.