Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Csutkamanó csoport

Óvodapedagógusok neve: Létai Viktória Beáta, Varga - Szőllősi Erika

Dajka néni: Szabóné Tallódi Mária

A 2022-2023-as nevelési évet a "Csutkamanó" csoportban 28 kisgyermek kezdte el. A nemek arányát tekintve: 19 fiú és 9 lány. Összeszokott közösségünkbe két kisfiú érkezett a Pillangó csoportból. Befogadásukra, beilleszkedésükre, társas kapcsolataik erősítésére különös hangsúlyt fektettünk. A gyermekek nyitottak, érdeklődőek voltak, hamar elfogadták a csoport szokásait és az itt dolgozó felnőtteket, érzelmi-lelki biztonságot jelentettek számukra. A csoportba járó gyermekek barátságosan fogadták Őket. Az életkor szerinti összetétel 17 fiú 5 éves, 2 fiúgyermek 6 éves, 9 lány gyermek 5 éves. Az idei évtől 2 gyermekünk sajátos nevelési igényű (SNI) és két gyermekünk Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (BTMN). Esetükben kiemelten fontos feladat a különleges bánásmód, figyelem, tolerancia biztosítása és állapotuknak megfelelő fejlesztés.

A csoport összetétele szociális háttér szempontjából különböző, a családok igyekeznek érzelmi biztonságot nyújtani gyermekeiknek és lehetőségeikhez mérten minden feltételt biztosítanak a gyermekük fejlődése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy a szülők, partnerek a gyermekek nevelésében és számíthatunk az együttműködésükre, a véleményünket, tanácsainkat elfogadják. A kapcsolattartás formái: napi kapcsolat, szülői értekezlet, fogadóóra, faliújság, zárt Facebook csoport. A gyermekek tisztán, rendezetten járnak az óvodába. A szülők figyelnek a réteges öltözködésre és mindenkinek a zsákjában van váltóruha. A gyermekek rendszeresen járnak óvodába, nincs indokolatlan hiányzás. A gyermekek átlagosan 7:30 órától délután 16:00 óráig tartózkodnak az óvodában. Rugalmas napirenddel megalapoztuk a csoport szokás-szabályrendszerét, és a közösségi élet alapjait. Önállóak a gondozási feladatok (WC használat, kézmosás, öltözködés) ellátása és az önkiszolgálás területén. A folyamatos tízórai zökkenőmentesen valósult meg. Délben és uzsonnakor a naposi munkát nagyon szeretik, és egyre önállóbban végzik. A délutáni csendes pihenő zökkenőmentes. Megfelelően kiválasztott mesével készítjük fel a nyugodt pihenésre a gyermekeket. A szabadjáték során egyre elmélyültebben játszanak, kisebb csoportokban tevékenykednek. Alakulnak a társas kapcsolatok, egyre több gyermeknek van kölcsönös baráti kapcsolata a csoportban. Azonban a játszócsoportok időről időre folyamatosan változnak. Jelenleg a fiúknál az építő, konstruáló játék jellemző: közösen építenek házat, várat, autópályát. A lányok együtt főként a babaszobában játszanak: főzőcskéznek, vagy könyveket nézegetnek, de nagyon szeretik a vizuális tevékenységeket is. A fiúk és lányok egyaránt egyre nyitottabbak a közös, fejlesztő játékok iránt, mint memória, dominó, puzzle és társas játékok. Fontosnak tartjuk a közösségfejlesztést, nevelést, ezért a mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy lehetőséget biztosítsunk a közös élményeken alapuló tevékenységekre, valamint a kapcsolat-, és csapatépítő drámajátékok játszására. Ezek is nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy még erősebb közösséggé kovácsolódjunk.