Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Csicsergő csoport

Óvodapedagógusok neve: Tóthné Bene Judit, Speigl Evelin

Dajka néni: Vargáné Fórián Erzsébet

A derecskei Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Csicsergő csoportja 28 gyermekkel indult el a 2022/2023-as nevelési évben szeptember elsején. Egy új gyermek érkezett a Pillangó csoportból, aki annak ellenére, hogy SNI-s, nagyon hamar beilleszkedett, illetve a csoport is hamar befogadta. Október 10-én egy kisfiú távozott tőlünk, mert másik településre költöztek, így 27 maradt a csoportlétszám. A munkánkat 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens segíti. A csoport homogén összetételű, 5-6 éves gyermekekből áll. 2022. decemberig 20 fő tölti be az 5. életévét, 7 fő a 6.-at és 1 fő a 7. életévét. A csoport összetétele, nemek aránya: 11 lány és 16 fiú.

A szeptemberi kezdésre a gyermekeket nyugodt, kiegyensúlyozott légkörrel, esztétikus környezettel vártuk az óvodába. A csoportszobában a zavartalan, nyugodt játék lehetőségének kialakítása az elsődleges feladat, ezzel a biztonságot, és vidámságot sugárzó környezettel kezdtük meg a nevelési évet. A gyerekek érzelmi biztonságának megalapozásával elősegítjük társas- közösségi kapcsolatainak alakulását. Társas kapcsolatok a közös tevékenységek, együtt játszás során fejlődnek. Segítjük a gyerek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat, önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat- és szabálytudat) fejlődését, a szokás és normarendszer megalapozását. Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelés módszerével, elsődlegesen a gyerek játéka által valósul meg, ennek elérése érdekében az óvodai nevelés a gyerek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori sajátosságára, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítunk a gyerekeknek változatos tevékenységeket. A gyerekeknek már szinte kialakult baráti kapcsolataik vannak, nagyon szeretik és igénylik egymás társaságát. Még nem mindig játszanak tartalmasan együtt, néha csapongnak egyik tevékenységből a másikba, de nagyon sokat alakult a játéktevékenységük. Nagyon szeretnek énekelni, táncolni, mozgásos játékokban részt venni, kedvelik a mesélést. Szívesen ülnek le a vizuális tevékenységekhez, a délelőtti órákban igénylik is ezeket. Gondozási tevékenységekben, úgy, mint tisztálkodás, öltözködés, önkiszolgáló tevékenység nagyfokú önállóság jellemzi a csoportot.

A gyermekek előszeretettel, örömmel vesznek részt a változatos tevékenységekbe. A játékaikban lehetőségük van, hogy kiéljék, kipróbálják, gyakorolják és feldolgozzák az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Legkedveltebb napi tevékenység a fiúknál az építő, - konstruáló játék, a lányoknál a bábozás, szerepjátékok, babaszobai tevékenységek. Egyre többet igényli a csoport a társas játékokat is, azonban még a szabályok betartása nehézséget szokott okozni. Játék közben a vezéregyéniségek akarati tényezői folytán konfliktusok előfordulnak, melyek feloldásához némely esetekben felnőtt segítség is szükséges, de bocsánatot kérnek, megbánják cselekedeteiket és nyitottan fordulnak ismét egymás felé, érdeklődőek egymás iránt. Ennek ellenére a problémák megoldása maguk között is megtörténik, szinte észrevétlenül. Az év során folyamatosan törekszünk szeptembertől kezdve, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, alakuljon ki bennük az igény az együtt játszásra, ismeretszerzésre.