Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

 

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Csicsergő csoportja 

Óvodapedagógusok: Tóthné Bene Judit, Szabó Lajosné

Dajka néni: Vargáné Fórián Erzsébet

A derecskei Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Csicsergő csoportja 27 gyermekkel indult el a 2021/2022-es nevelési évben szeptember elsején. Egy új gyermek érkezett otthonról, aki nagyon hamar beilleszkedett, illetve a csoport is hamar befogadta. A csoport homogén összetételű, 4-5 éves gyermekekből áll. 2021 decemberig 6 fő tölti be az 5. életévét, 2022 májusig pedig 21 fő. A csoport összetétele, nemek aránya: 11 lány és 16 fiú.

A szeptemberi kezdésre a gyermekeket nyugodt, kiegyensúlyozott légkörrel, esztétikus környezettel vártuk az óvodába. A csoportszobában a zavartalan, nyugodt játék lehetőségének kialakítása az    elsődleges feladat, ezzel a biztonságot, és vidámságot sugárzó környezettel kezdtük meg a nevelési évet. A gyerekek érzelmi biztonságának megalapozásával elősegítjük társas- közösségi kapcsolatainak alakulását. Társas kapcsolatok a közös tevékenységek, együtt játszás során fejlődnek. Segítjük a gyerek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat, önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat- és szabálytudat) fejlődését, a szokás és normarendszer megalapozását. Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelés módszerével, elsődlegesen a gyerek játéka által valósul meg, ennek elérése érdekében az óvodai nevelés a gyerek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori sajátosságára, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítunk a gyerekeknek változatos tevékenységeket. A gyerekeknek már szinte kialakult baráti kapcsolataik vannak, nagyon szeretik és igénylik egymás társaságát. Még nem mindig játszanak tartalmasan együtt, néha csapongnak egyik tevékenységből a másikba, de nagyon sokat alakult a játéktevékenységük. Nagyon szeretnek énekelni, táncolni, mozgásos játékokban részt venni, kedvelik a mesélést. Szívesen ülnek le a vizuális tevékenységekhez, a délelőtti órákban igénylik is ezeket. Gondozási tevékenységekben, úgy, mint tisztálkodás, öltözködés, önkiszolgáló tevékenység nagyfokú önállóság jellemzi a csoportot.

 

Az év során folyamatosan törekszünk szeptembertől kezdve, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, alakuljon ki bennük az igény az együtt játszásra, ismeretszerzésre.