Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

Katica csoport

Óvodapedagógusok neve: Kissné Pelei Ildikó, Nagyné Békési Rita

 

Dajka néni: Dürgőné Tőkés Mariann

 

A 2022/2023-as nevelési év szeptemberében csoportunkba 25 gyermek jár, melyből 11 a kislány és 14 a kisfiú. A csoportba 4-5 éves (középsős) korú gyerekek járnak. Munkánkat egy dajka néni segíti, aki szerves része csoportunknak és nevelési céljainknak megfelelően segíti munkánkat.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szokás- és szabályrendszer felelevenítésére és mélyítésére. Arra törekszünk, hogy összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét, s örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját. Mivel a gyermekek neveltségi szintje az eltérő családi háttér miatt nagy különbségeket mutat, így munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni differenciálásra. Szívesen alkalmazzuk a mikrocsoportos foglalkoztatási formát. Célunk, hogy minden gyermeket önmagához képest fejlesszünk és juttassuk el a képességeinek megfelelő legoptimálisabb szintre. 

Szívesen játszanak az építő-konstruáló játékokkal (LEGO-DUPLO), a szőnyegen építenek, a babaszobában „sütnek-főznek”, kedvelik a kirakókat. Minden nap igénylik a kézműves tevékenységeket, színezést, gyurmázást, imádják a mesét, sokat énekelünk, mondókázunk, bekapcsolódnak a mozgásos játékokba.

Változatos tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal, (zenés műsor, bábszínház, séták), a hagyományok őrzésével, a környezettudatos magatartás megalapozásával igyekszünk a gyermekek óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.

Célunk, hogy a gyermekek szívesen jöjjenek óvodába, találják meg helyüket a csoportban, élvezzék, hogy a csoportunk tagjai, ahol elfogadják, mindig várják, és szeretik őket, és ahol megmutathatják, és kibontakoztathatják egyéniségüket, egyéni képességeiket.