Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

Mókus csoport

 

Óvodapedagógusok neve: Fülöpné Ulics Andrea, Takács Barbara

Dajka néni: Pappné Bottyán Edina

 

A 2022/23-as tanévben 25 gyermek kezdte meg a Mókus csoportot. Az év elejét családlátogatással kezdtük, mivel 3 újonnan érkező gyermek került a csoportba, 2 kislány és 1 kisfiú, akik fiatalabbak a többieknél, mivel ők még csak 3 évesek. A nemek aránya a következőképpen oszlik meg, 16 lány és 9 fiú.

A gyerekek hasonló szociális háttérrel rendelkeznek, rendezett, átlagos anyagi háttérrel, rendezett környezetben él és 4 gyermek él szerényebb szociális körülmények között, 4 gyermek él a nagyszülőkkel együtt és 2 család pedig albérletben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 4 gyermek van és hátrányos helyzetű gyermekek száma 3 fő. Az új onnan érkező kislány testvéreivel együtt védelembe vannak véve, ezért rá több figyelmet fordítunk. Tartós betegségben 1 kisfiút diagnosztizáltak.

Összességében elmondható, hogy a családok igyekeznek érzelmi biztonságot nyújtani a gyermekeiknek és lehetőségeikhez képest minden feltételt biztosítanak a gyermekük fejlődése érdekében. A szülők iskolai végzettsége vegyes képet mutatott. Nagy részük 8 általános végzettséggel rendelkezik, de vannak felsőfokú vagy középiskolai végzettségűek is. A családok szerkezetére általában a teljes családmodell jellemző, 1 családnál nevelik külön a gyermeket.

Tapasztalataink szerint a gyermekek tisztán és jól öltözötten járnak óvodába, a szülők elfogadók és segítőkészek. A kéréseinket lehetőség szerint teljesítik, és a tanácsainkat elfogadják.

A gyerekek érdekében igyekszünk összehangolt együttműködést kialakítani a szülőkkel. A faliújságon keresztül is tartjuk a kapcsolatot. Felkerülnek rá a fontos események, ajánlások, a gyermekek munkái. Lehetőséget teremtek a szülőknek a folyamatos kommunikációra, amivel betekintést nyerhetnek az óvodai életbe. A családias légkör megteremtésével biztosítjuk a gyermekek számára a nyugodt, szeretetteljes légkört, amivel elősegítjük a gyermekek személyiségfejlődését.

A csoportba járó gyerekek életkoruknak megfelelő képességekkel rendelkeznek. A beszédkészség területén többen érthetően, helyesen életkoruknak megfelelően kommunikálnak. A finommotorikai képességékük életkoruknak megfelelő, a már megismert különféle technikákat anyagokat jól ismerik és a kéz izomzatának erősödése során a helyes ceruzafogás is egyre biztosabb. Második félévtől az ollóhasználatával is megismerkednek a gyermekek.

A csoportunkba járó gyerekek rendszeresen járnak óvodába. Nem jellemző az indokolatlan hiányzás. A szülők többnyire jelzik a gyermekük betegségét vagy egyéb más elfoglaltságukat. 1 gyermek tartósan beteg, melynél ízületi probléma és laktózérzékenységet állapítottak meg. A mosdóhasználatnál, étkezésnél és öltözésnél a gyerekek kis segítséggel, szinte önállóan tevékenykednek, folyamatosan megismerik a helyes mosdóhasználatot, a helyes étkezési szokásokat, evőeszköz használatokat. Folyamatos tízóraizás menetét könnyen elsajátították, így a mindennapi szokásrendszerbe beépült. Az öltözőben már tudják a saját óvodai jelüket, saját ruhadarabjaikat és a nap folyamán az öltözködést kis segítséggel végzik.

A szabadjátékukra az egymással való játszás jellemző és több baráti kapcsolat kialakult. A lányok általában rajzolnak, meséskönyvet néznek, vagy a babaszobában játszanak, míg a fiúk az állatokkal, autókkal, legoval és fa építőkockákkal foglalják el magukat. Az udvaron sokat mászókáznak, futkároznak és labdáznak. Többségében igénylik a felnőttek társaságát a játékuk közben. Kevésbé jellemző a csoportra a konfliktus és a verekedés.

A célunk, hogy a már kialakult közösséget és szokás rendszert erősítsük, ezért törekszünk arra, hogy sok anyanyelvi-képességfejlesztő, dalos és körjátékot és a társaskapcsolatok kialakulását segítő játékot játszunk a gyerekekkel. A későbbiekben ez elősegíti a közösségi érzésük, az együttműködő képességük és a segítőkészségük kialakulását.