Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Mókus csoportja

Óvodapedagógus: Fülöpné Ulics Andrea

Pedagógiai asszisztens: Takács Barbara

Dajka néni: Pappné Bottyán Edina

 

   A 2021/22-es tanévben 22 gyermek kezdte meg a Mókus csoportot. Az év elejét családlátogatással kezdtük, mivel minden gyerek most kezdte el az óvodát. Bölcsődéből érkezők száma: 7 fő. A beilleszkedést és a szokásrendszert ők könnyebben elsajátították. A nemek aránya a következőképpen oszlik meg, 14 lány és 8 fiú.

Tapasztalataink szerint a gyermekek tisztán és jól öltözötten járnak óvodába, a szülők elfogadók és segítőkészek. A kéréseinket lehetőség szerint teljesítik, és a tanácsainkat elfogadják.

A gyerekek érdekében igyekszünk összehangolt együttműködést kialakítani a szülőkkel. A faliújságon keresztül is tartjuk a kapcsolatot. Felkerülnek rá a fontos események, ajánlások, a gyermekek munkái. Lehetőséget teremtek a szülőknek a folyamatos kommunikációra, amivel betekintést nyerhetnek az óvodai életbe. A családias légkör megteremtésével biztosítjuk a gyermekek számára a nyugodt, szeretetteljes légkört, amivel elősegítjük a gyermekek személyiségfejlődését.

A csoportba járó gyerekek életkoruknak megfelelő képességekkel rendelkeznek. A beszédkészség területén többen érthetően, helyesen életkoruknak megfelelően kommunikálnak, viszont vannak még olyanok, akiknek a beszéde nehezen érthető. A finommotorikai képességékük életkoruknak megfelelő, most ismerkednek a különböző technikákkal, anyagokkal és a kéz izomzatának erősödése során a helyes ceruzafogás.

A mosdóhasználatnál, étkezésnél és öltözésnél a gyerekek segítséggel tevékenykednek, folyamatosan megismerik a helyes mosdóhasználatot, a helyes étkezési szokásokat, evőeszköz használatokat. Az öltözőben most tanulják meg a saját óvodai jelüket, saját ruhadarabjaikat és a nap folyamán az öltözködést segítséggel végzik.

A szabadjátékukra az egymás mellett játszás jellemző és az egymás elfogadásának kialakulása. A lányok általában rajzolnak, meséskönyvet néznek, vagy a babaszobában játszanak, míg a fiúk az állatokkal, autókkal, legoval és fa építőkockákkal foglalják el magukat. Az udvaron sokat mászókáznak, futkároznak és labdáznak. Többségében igénylik a felnőttek társaságát a játékuk közben. Nem jellemző a csoportra a konfliktus és a verekedés.

A célunk, hogy egy közösséget alakítsunk ki, ezért törekszem arra, hogy sok anyanyelvi-képességfejlesztő, dalos játékot és a társaskapcsolatok kialakulását segítő játékot játszunk a gyerekekkel. A későbbiekben ez elősegíti a közösségi érzésük, az együttműködő képességük és a segítőkészségük kialakulását.