Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

Nyuszi csoport

 

 

Óvodapedagógusok neve: Erdei – Karakas Zsuzsa, Varró – Tamási Dorina

Dajka néni: Szilágyi Józsefné

 

A „Nyuszi” csoportban 24 gyermek kezdte el az óvodai életet 2022/2023-as nevelési év szeptemberében. A gyermekek szeptember közepétől kezdődően töltik be az 5. életévüket egészen áprilisig. A csoport homogén életkorú, akik közül 13 kislány és 11 kisfiú.

A gyermekeknek szeretnénk megteremteni azt a családias, elfogadó óvodai légkört, ahol biztonságban érzik magukat, a közösségben mindenki megtalálja a saját helyét és ahol megjelenik a csoporthoz tartozás pozitív érzése. A szabad játék folyamatossága erre kiváló lehetőséget ad, melyet a tevékenységek kötetlen formában történő szervezésével biztosítunk.

A fiúk legkedveltebb játékai a LEGO, a Logi-Vár, különböző pályák, építmények megalkotása az építősarokban. A lányok a babaszobában, a galérián játszanak szerepjátékokat leginkább. Baráti kapcsolatok is megmutatkoznak, melyet erősítenek az óvodán kívüli találkozások, a szülők egymás közötti jó kapcsolata.

Az éneklés, verselés, mondókázás iránt a gyermekek nagyon érdeklődőek, ezért a gyermeki spontaneitást figyelembe véve a nap bármely szakaszában biztosítjuk a gyermekek számára ennek a megvalósulását. Továbbá, az ábrázolási technikák iránt is nagy érdeklődést mutatnak, mint a rajzolás, festés, barkácsolás, így a délelőttök folyamán mindig van lehetőségük ezeket kipróbálni és gyakorolni. Ezen felül a mozgásos játékokat is örömmel, lelkesen végzik, nagy mozgásigénnyel rendelkeznek, melyet igyekszünk kielégíteni különböző játékos, mozgásos feladatokkal, az udvar és a tornaterem széles eszköztárának kihasználásával.

Célunk, hogy minden gyermeket önmagához képest fejlesszünk és juttassuk el a képességeinek megfelelő legoptimálisabb szintre. A mikrocsoportos foglalkoztatási forma kedvező lehetőséget kínál az egyén kibontakoztatására és a differenciálásra, valamint a kooperatív tanulásra. Napi tevékenységeink által igyekszünk kihasználni az egyéni fejlesztésre adódó lehetőségeket. A tanulás tervezése során a komplexitásra törekszünk. Szívesen tartunk helyszíni foglalkozásokat például szüret, diószedés, gyűjtőmunkák a természetben. Fontosnak tartjuk a közvetlen tapasztalatszerzést és megvalósításához igyekszünk minden adódó lehetőséget kihasználni.

Gyermekeink nyitottak, egyre önállóbbak, érdeklődőek, többnyire minden helyzetben feltalálják magukat. További céljaink között szerepel a csoport még szorosabb közösséggé való kovácsolása, az egymás iránti figyelmességre, tiszteletre nevelés.