Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár csoport

 

 

Óvodapedagógusok neve: Gáti - Nagy Anita, Kalmár - Fülöp Andrea

Dajka néni: Török Ágnes Kinga

 

 

A 2022/23-as nevelési évben 27 gyermek kezdte meg a Napsugár csoportot. Az év elejét családlátogatással kezdtük, mivel minden gyermek most kezdte el az óvodát. Bölcsődéből érkezők száma: 12 fő. A beilleszkedést és a szokásrendszert ők könnyebben elsajátították. A nemek aránya a következőképpen oszlik meg, 12 lány és 15 fiú.

A gyermekek hasonló szociális háttérrel rendelkeznek, rendezett, átlagos anyagi háttérrel, rendezett környezetben élnek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 3 gyermek, 1 kislány pedig védelem alatt áll. Összességében elmondható, hogy a családok igyekeznek érzelmi biztonságot nyújtani a gyermekeiknek, és lehetőségeikhez képest minden feltételt biztosítanak a gyermekük fejlődése érdekében. A családok szerkezetére a teljes családmodell jellemző.

Tapasztalataink szerint a gyermekek tisztán és jól öltözötten járnak óvodába, a szülők elfogadók és segítőkészek. A kéréseinket lehetőség szerint teljesítik, és a tanácsainkat elfogadják.

A gyermekek érdekében igyekszünk összehangolt együttműködést kialakítani a szülőkkel. A faliújságon keresztül is tartjuk a kapcsolatot, ahova felkerülnek a fontos események, ajánlások. A munkafalon pedig a gyermekek munkáit láthatják, ahol a szülők visszaigazolást kapnak a gyermekük aktuális fejlettségi szintjéről. Fontosnak tartjuk, hogy fogadóóra keretén belül folyamatosan tájékoztassuk őket a gyermekük képességeiről, hiszen ez által lesz még zökkenőmentesebb az együttműködés, a gyermekek érdekében. Biztosítjuk számukra a folyamatos kommunikációt, amivel még jobban megismerik az óvodai élet mindennapjait.

A csoportba járó gyermekek életkoruknak megfelelő képességekkel rendelkeznek. A finommotorikai képessége a gyermekek többségének életkorának megfelelő. A beszédkészség terültén többen érthetően kommunikálnak, de vannak még olyanok, akiknek elmaradott a beszédfejlődése. Ebből kifolyólag igyekszünk minél több anyanyelvi játékot tervezni, játszani, amivel felkeltjük a gyermekek beszédkedvét. A csoportomba járó gyermekek többnyire rendszeresen járnak óvodába. A mosdóhasználatnál, öltözésnél, az étkezésnél a gyermekek segítséggel tevékenykednek, folyamatosan ismerkednek az evőeszközök helyes használatával, a helyes étkezési szokásokkal, és a mosdóhasználattal. Az öltözőben most tanulják meg a saját óvodai jelüket, saját ruhadarabjaikat, a nap folyamán az öltözködést segítséggel végzik.

A csoportba nagy hangsúlyt fektetünk a szabadjátékra, hiszen a gyermekek a játék közben rengeteg tapasztalatot szereznek, bátrabbak lesznek és könnyebben kialakulnak a baráti kapcsolataik.

A célunk az, hogy egy összetartó, boldog, és egymást segítő közösséget alakítsunk ki.