Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

Tündér csoportja

Óvodapedagógusok: Erdei Lászlóné, Kelemen- Csizmadia Marianna

Dajka néni: Kovácsné Csádi Edit

A 2020-2021 nevelésiévben két új fiú és egy kislány érkezett csoportunkba, akik korcsoportjukat ismétlik és zökkenőmentesen beilleszkedtek a gyermekcsoportba. Régi és új baráti kapcsolatok szövődtek, kialakult a harmonikus, szeretetteljes, alkotó csoportdinamika. Létszámuk 26 fő, közülük 2 fő BTMN -es és a Gyermekvédelmi nyilvántartás szerint védelem alá helyezett egy fő. A csoportban mind a 26 fő tanköteles korú gyermek. A csoport tagjai nagyrészt beiratkozásuk óta negyedik éve a csoportba jár ezért szoros kötelék alakult ki közöttük.

Ebben a nevelési évben fontos számunkra hogy a tanköteles korú gyerekek sokoldalú fejlesztést kapjanak, hogy majd zökkenőmentesen történjen az iskolába lépés. Csoportunkban a gyermek szabadon fejlődhetnek, célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan, differenciáltan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulásokra. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport sokszínű játékeszközei nyújtják a megfelelő lehetőségeket, élményforrást.

Szeptembertől a galéria emeleti részén ismét megnyílt a "Könyvtár" amelyet lelkesen látogatnak a gyermekek - meséket idéznek fel a képekről közösen, segítve egymásnak. Szerepjátékok közül a babaszobai és az orvosos játék a lányok kedvenc szabadidős tevékenysége. A fiúk az építő játékokat és a finom motorikus, alkotó fantáziát, kreativitást fejlesztő játékokat kedvelik. Ebben az évben is a DIOO Digitális Okos játék óvodásoknak - a Tündér csoportban a gyermekek részére egy izgalmas fejlesztő játék, mely felkeltette az érdeklődésüket, érdekes kihívásokat és sikerélményt nyújt részükre, amelynek használata észrevétlenül beépült a csoport napirendjébe, valamint szabály és szokásrendszerébe. Sok baráti kapcsolat van a csoportban. A baráti kapcsolatok nagy része állandó, de vannak olyanok, amelyek nem stabilak.

A "Tündéreknél szokássá vált az Időjárás jelentés, amely fejleszti a gyermekek megfigyelőképességét- közvetlen környezetben,- mondatalkotását, logikus egymásra épülő gondolkodását, amelyet verbálisan ok-okozati összefüggések megfogalmazásával fejeznek ki - mindez elősegíti a tapasztalati összefüggések, következtetések logikájának megértését/fejlesztését.

Csoportunkban minden gyermek szívesen és aktívan részt vesz a tevékenységekben: kedvelik a rajzolást, festést, mintázást, igénylik a fejlesztő játékokat, a mozgást, képesek az egyéni és közös versmondásra, éneklésre. Jól érzik magukat szűkebb-tágabb természeti környezetükben, készek a külső világ tevékeny megismerésére.

Összefoglalva, a Tündér csoportba tündéri kisfiúk és tündéri kislányok járnak, mert mi Tündérek vagyunk.