Csip-csirip
Manók-háza
Mütyür-kör
Röppentyűk
Tudorkák
Turbó Csigák
Tűzmadár
Zöld Kaland
Magyarországon 2009-ben kezdték meg a Tehetségpont hálózat kiépítését, melybe már számos intézmény bekapcsolódott. Óvodánk 2010.11.19-én regisztrált, ami elfogadást nyert, melyben megfogalmaztuk terveinket, céljainkat, feladatainkat tehetségfejlesztő munkánk tudatosabb végzése érdekében.

A Tehetségpalánták felismerése, fejlesztése, - az egyes gyermekek kiemelkedő képességeiben a lehetőségek meglátása, mindannyiunk közös ügye.

„ A tehetség egy ajándék
a fejlődéséért támogató közösségre van szükség
Óvodánkban ennek érdekében jelenleg két Tehetségműhelyt alakítottunk meg, melynek beindítása kezdetét veszi.
Mütyür-kor néven kézműves
Manók haza-néven dramatizálás, drámajáték műhelyt.
A válogatás alapjául az óvodánkban már hagyományos rendezvények-rajz és versmondó versenyek szolgáltak. Olyan nagycsoportos korú gyermekek kerültek kiválasztásra,
15-15 fő akik ezeken a zsűri által kiemelkedőt nyújtottak, - megmutatták kiemelkedő képességeiket - mint tehetségígéretek.
A foglalkozások heti egy alkalommal 1 óra hosszás időtartamban kerülnek megtartásra, ahol a beválogatott gyerekek speciális képességeit , erősségeit fejlesztjük differenciáltan, egyénre szabottan.
Élményekhez kötött megfigyelésen, tapasztaláson alapuló változatos tevékenységekkel, megfelelő minőségű és mennyiségű eszközök és anyagok felhasználásával.

 

2011 / 2012

Óvodánkban újabb Tehetségműhelyek beindítására került sor:
   Turbó csigák - sport műhely
 Ebbe a tehetségműhelybe harmónikus mozgásfejlesztés történik, játékos foglalkozásokon változatos eszközök foglalkozásával az intézmény tornatermében.Az örömmel végzett labdás játékok során, nem csak helyes testtartásuk, gyorsaságuk, állóképességük, fejlődik hanem egész személyiségük is.
  A gyerekek beválogatása óvodapedagógusok ajánlárása, szülői támogatással, érdeklődés és képeségek felmérése alapján történt. Minden második hétben 2 órában tartott foglalkozásokon szeretnénk megalapozni a rendszeres mozgás iránti igényt.

  Tűzmadár -gyermektánc és hagyományőrző műhely