Csip-csirip
Manók-háza
Mütyür-kör
Röppentyűk
Tudorkák
Turbó Csigák
Zengő - bongó
Zöld Kaland
Magyarországon 2009-ben kezdték meg a Tehetségpont hálózat kiépítését, melybe már számos intézmény bekapcsolódott.

Óvodánk 2010.11.19-én regisztrált, ami elfogadást nyert, melyben megfogalmaztuk terveinket, céljainkat, feladatainkat tehetségfejlesztő munkánk tudatosabb végzése érdekében.

A Tehetségpalánták felismerése, fejlesztése, - az egyes gyermekek kiemelkedő képességeiben a lehetőségek meglátása, mindannyiunk közös ügye.

„ A tehetség egy ajándék a fejlődéséért támogató közösségre van szükség." 


Óvodánkban ennek érdekében jelenleg két Tehetségműhelyt alakítottunk meg, melynek beindítása kezdetét veszi. Mütyür-kor néven kézműves, Manók háza-néven dramatizálás, drámajáték műhelyt.
A válogatás alapjául az óvodánkban már hagyományos rendezvények-rajz és versmondó versenyek szolgáltak. Olyan nagycsoportos korú gyermekek kerültek kiválasztásra, 15-15 fő akik ezeken a zsűri által kiemelkedőt nyújtottak, - megmutatták kiemelkedő képességeiket - mint tehetségígéretek.
A foglalkozások heti egy alkalommal 1 óra hosszás időtartamban kerülnek megtartásra, ahol a beválogatott gyerekek speciális képességeit , erősségeit fejlesztjük differenciáltan, egyénre szabottan.
Élményekhez kötött megfigyelésen, tapasztaláson alapuló változatos tevékenységekkel, megfelelő minőségű és mennyiségű eszközök és anyagok felhasználásával.